အေရးေပၚဗိုက္ခြဲေမြးရသည့္ အေျခအေနမ်ား

အေရးေပၚဗိုက္ခြဲေမြးရတဲ့အေျခအေနဟာ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ CTG ဆြဲတဲ့အခါ ကေလးမြန္းေနတာေၾကာင့္ ( Fetal Distress ရျခင္း) နဲ႔ ကေလးအေနအထားမမွန္ဘဲ ဆံုပိုင္းျဖစ္ေနျခင္းနဲ႔ အႁမြာကိုယ္ဝန္တို႔ေႀကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုက္ခြဲေမြးရတဲ့အေျခအေနေတြကေတာ့

-Cephalopelvis disproportion လို႔ေခၚတဲ့ ကေလးရဲ႕ေခါင္းနဲ႔ မိခင္ရဲ႕တင္ပဆံုကြင္းအရြယ္မမွ်ျခင္း(ပိန္လြန္း ပုလြန္းတဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား)

-ကေလးအေနအထားမမွန္ျခင္း (ဆံုပိုင္း၊ကန္႔လန္႔)

-အႁမြာကိုယ္ဝန္ျဖစ္ေနျခင္း

-ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အလြန္ေသြးတိုးျခင္း

-ကေလးမြန္းျခင္း၊ ကေလးေသးလြန္းျခင္း

-မီးဖြားခါနီးတြင္ ေဆးသြင္းရေသာ Induction of labour မေအာင္ျမင္ျခင္း

-အရင္ကလည္း ဗိုက္ခြဲေမြးထားျခင္း

-Pevic cyst / fibroid (အလံုး သို႔မဟုတ္ ေရအိတ္ရွိေနျခင္း)

အေရးေပၚဗိုက္ခြဲေမြးတယ္ဆိုတာ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရပဲျဖစ္ရပါတယ္။ မိခင္ရဲ႕စိတ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဗိုက္ခြဲေမြးခ်င္တယ္ဆိုတိုင္း ျပဳလုက္ေပးလို႔မရပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္ကေန မီးဖြားခ်ိန္အထိ မိနစ္သံုးဆယ္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး ခြဲေမြးေပးရမယ့္အေျခအေနေတြလည္းရွိပါတယ္။ မိခင္ေရာ ကေလးေရာကို ခ်က္ခ်င္းအသက္အႏၲရာယ္ေပးႏိုငိတဲ့ အေျခအေနေတြပါ။အဲဒါေတြကေတာ့

-Cord Prolapse (ခ်က္ႀကိဳးထြက္က်လာျခင္း)

-မီးဖြားတဲ့ ပထမအဆင့္မွာ Fetal Distress ဝင္ျခင္း(ကေလးအေျခအေနမေကာင္းျခင္း)

-မီးမဖြားခင္ ေသြးမ်ားဆင္းျခင္း ( Antepartum Hemorrhage) စတဲ့အေျခအေနေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိခင္တိုင္းသတိထားႏိုင္ဖို႔ အေရးေပၚဗိုက္ခြဲေမြးရတဲ့အေျခအေနေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

အားလံုးက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။

ေမာင္(ေဆး-၁)