ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါရွင္မ်ား သတိမျပဳမိေသာ ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္တက္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား

• သစ္သီးေျခာက္မ်ားစားသုံးျခင္း
သစ္သီးအမ်ားစုသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ားစားသုံးနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သစ္သီးေျခာက္
(ဥပမာ_ စပ်စ္သီးေျခာက္၊ပန္းသီးေျခာက္)မ်ားတြင္မူ အနည္းငယ္စား႐ုံျဖင့္ ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္ တက္ေစနိုင္သည္။
• ႏြယ္ခ်ိဳ ( steroide ) အႏြယ္ဝင္ ေဆးေသာက္ျခင္း
ဤေဆးမ်ားကို ပန္းနာရင္က်ပ္ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ယားယံျခင္းတို႔တြင္သုံးတတ္သည္။ ထိုေဆးမ်ားသည္
ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္မ်ားေစသျဖင့္ ေဆးေသာက္ေနစဥ္တြင္ ဆီးခ်ိဳပုံမွန္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
• အေအးမိဖ်ားနာေပ်ာက္ေဆးေသာက္သုံးျခင္း
ဤေဆးမ်ားတြင္ပါဝင္တတ္ေသာ phenylephrine ကဆီးခ်ိဳတတ္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။
ဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမပါဝင္ေသာ ေဆးကိုေရြးခ်ယ္ေသာက္သုံးသင့္သည္။
• စိတ္ဖိစီးမွုမ်ားျခင္း
အလုပ္၊မိသားစုတြင္ စိတ္ဖိစီးမွုမ်ားျခင္းက ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္မ်ားေစေသာ ေဟာ္မုန္း ထုတ္ေပးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွူေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း တို႔ႏွင့္စိတ္ဖိစီးမွုေျဖေဖ်ာက္သင့္ပါသည္။