ျဖည့္စြက္စာ

ျဖည့္စြက္စာေကၽြးသည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
နို႔စို႔ကေလးမ်ား သာမန္လူၾကီးတစ္ေယာက္စားသကဲ့သို႔ စားနိုင္ေသာ အဆင့္သို႔ေရာက္ေအာင္ ပ်ိဳးေပးျခင္းကို ျဖည့္စြက္စာေကၽြးသည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျဖည့္စြက္စာေကၽြးစဥ္ မိခင္နို႔သည္ အဓိကအာဟာရျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အရြယ္တြင္ စတင္ေကၽြးရမည္နည္း။
ကေလးအသက္ ၆ လျပည့္သည္မွစ၍ မိခင္နို႔တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အာဟာရမလံုေလာက္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ ၆လ ျပည့္သည္ႏွင့္ တိုက္ေကၽြးရပါမည္။

မည္သို႔ေကၽြးရမည္နည္း။
ကေလးသြားမ်ားသည္ အသက္ ၆လမွ စတင္ေပါက္သျဖင့္ ေခ်ထားေသာအစားအစာမွ စတင္ေကၽြးရပါမည္။

အသက္ ၆-၈လ အတြင္း
ကေလးစို႔ခ်င္သေလာက္ မိခင္နို႔ကို ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးရပါမည္။ ျဖည့္စြက္စာ အေနျဖင့္ ထမင္းကို ဆီနည္းနည္းထည့္၍ ျပဲေနေအာင္ က်ိဳေကၽြးျခင္း သို႔ ဆန္မႈန္႔ႏွင့္ ပဲမႈန္႔ (၄း၁အခ်ိဳးျဖင့္) ကို ဆီအနည္းငယ္ထည့္၍ က်ိဳေကၽြးျခင္း ျပဳနိုင္ပါသည္။

•တစ္ေန႔ ၂ၾကိမ္ ၂ဇြန္းခန္႔ ကို နို႔တိုက္ျပီးခ်ိန္တြင္ေကၽြးေပးရပါမည္။

အသက္ ၈-၁၂လ အတြင္း
• ကေလးစို႔ခ်င္သေလာက္ မိခင္နို႔ကို ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးရပါမည္။
• ထမင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ကို ဆီနည္းနည္းဆမ္း၍ ၾကက္ဥျပဳတ္ျပဲျပဲ၊ ၾကက္အသည္း၊ ငါး၊ အသား၊ ပဲမ်ားနွင့္ေကၽြးနိုင္ပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အနည္းငယ္ကို ေခ်ေကၽြးပါ။
• သရက္၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သေဘၤာသီးမ်ားလည္းေကၽြးနုိင္ပါသည္။
• မိခင္နို႔ ဆက္တိုက္ေနပါက တစ္ေန႔ ၃ၾကိမ္၊ မတိုက္ပါက ၅ၾကိမ္အထိ ေကၽြးေပးရပါမည္။

အသက္ ၁၂လ မွ ၅ႏွစ္အထိ
• မိခင္နို႔ကို အသက္ ၂ႏွစ္အထိ တိုက္ေကၽြးသင့္ပါသည္။
• မိသားစုဝင္မ်ား စားသကဲ့သို႔ (အစပ္ေလ်ာ့၍) ထမင္းႏွင့္ ဟင္းကို တစ္ေန႔ ၃ၾကိမ္ ေကၽြးရပါမည္။
• ထို႔အျပင္ ၾကားခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အာဟာရျပည့္ဝေသာ မုန္႔မ်ား ေကၽြးေပးရပါမည္။ ဥပမာ။ ျမန္မာရိုးရာမုန္႔မ်ား (ဆန္၊ ပဲ၊ ထန္းလ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာမုန္႔မ်ား၊)၊ ေျမပဲ၊ ကန္စြန္းဥ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သေဘၤာသီးႏွင့္ ရာသီေပၚ အသီးအနွံမ်ား။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)