ဝက္ျခံထြက္တာ သည္ေနရာ

ဝက္ျခံထြက္တယ္ဆိုတဲ့ စကားက လူတိုင္းနွင့္ စိမ္းမည္မထင္ပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာအခါ၊ ဖုန္ထူေသာေဒသမ်ားသို႔သြားေသာအခါ၊ ေရမသန္႔ေသာအခါ စသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုထြက္တတ္ေလ့ရွိေပသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ဝက္ျခံထြက္ေသာအခါ

 • အဆီအိတ္ေလးမ်ားပိတ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊
 • ေဟာ္မုန္းအတက္အက် မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္သာ ထင္ျမင္ယူဆေလ့ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထြက္ေပၚလာေသာေနရာေပၚမူတည္၍ ျဖစ္ပြားေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကြာျခားတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကုသ ဖယ္ရွားေသာ အခါမွ ဝက္ျခံထြက္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းသက္သာသြားတတ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝက္ျခံထြက္ေသာေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကို တြဲဖက္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁။ နဖူး

 • စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္
 • အစာေျခစနစ္အားနည္းျခင္းတို႔သည္ နဖူးေပၚရွိဝက္ျခံမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဆံစပ္ေနရာမ်ားတြင္မူ

 • ဆံသားပြန္းျခင္း၊
 • ဦးထုပ္ပြန္းျခင္း၊
 • ဆံပင္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

 • ညအိပ္ေရးဝဝအိပ္ျခင္း (၇နာရီခန္႔အိပ္ျခင္း)
 • စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း
 • ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း
 • လံုေလာက္ျပည့္စံုေသာ အာဟာရျပည့္ အစားအစာမ်ားစားသံုးျခင္း
 • ကဖိန္းဓာတ္ႏွင့္ ျပဳျပင္မႊန္းမံထားေသာ အခ်ိဳရည္ေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း
 • ဦးထုပ္ႏွင့္ ဆံစပ္မ်ားကို ဂရုစိုက္ျခင္း (ဥပမာ-ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ ဦးထုပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ဆံပင္လွန္တင္ထားျခင္း စသည္) တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ နဖူးေပၚရွိ ဝက္ျခံမ်ားကို သက္သာေစသည္။

၂။ ပါးျပင္

ပါးျပင္ရွိ ဝက္ျခံမ်ားသည္ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းပံုစံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

 • ျမိဳ႕တြင္းလမ္းေလွ်ာက္မ်ားျခင္း
 • ကားျပတင္းေပါက္ဖြင့္၍ ေမာင္းျခင္း
 • အိမ္တြင္း ေလမသန္႔ျခင္း
 • မသန္႔ရွင္းေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းမ်ားအျပင္
 • ပါးျပင္ေအာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပါက သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရးေၾကာင့္လည္းျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

 • အိမ္တြင္းေလ သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (ဥပမာ- ေန႔လည္ေန႔ခင္းတြင္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ ျပတင္းေပါက္မ်ားဖြင့္ထားျခင္း၊ ေလသန္႔စက္ငယ္ေလးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေလသန္႔ေစေသာ အပင္ငယ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စသည္)
 • ပါးနွင့္ထိေတြ႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ( ဖုန္း၊ မိတ္ကပ္ျပင္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေခါင္းအံုး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ စသည္တို႔ကို မၾကာခဏ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးျခင္း)
 • ပံုမွန္မ်က္ႏွာသစ္သည္ထက္ ပိုမိုဂရုစိုက္သန္႔ရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဝက္ျခံထြက္ျခင္းကို သက္သာေစသည္။

၃။ မ်က္ခံုးႏွစ္ခုၾကားမွသည္ ေမးေစ့ထိ ေနရာမ်ား

သည္ေနရာရွိ ဝက္ျခံမ်ားသည္ အစာေျခစနစ္မညီမွ်မႈ ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေသာအစားအစာမ်ားစားသံုးမိျခင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤေနရာမ်ားတြင္ အဆီအိတ္မ်ားပိုမို ရွိေနသျဖင့္ ဝက္ျခံ ပိုမိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အၾကံျပဳထားသည္မွာ

 • နို႔နွင့္ နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အနီေရာင္ရွိေသာအသားမ်ား၊ အသင့္စားအလြယ္တကူစားသံုးနိုင္ေသာအစာမ်ား ေလ်ာ့စားျခင္း
 • ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ပိုမိုစားသံုးျခင္း
 • ေခၽြးေပါက္ပြင့္ေစေသာ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲျခင္းတို႔ျဖစ္ေပသည္။

နွာေခါင္းေပၚရွိ ဝက္ျခံမ်ားသည္ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ကိုပါ ခ်ိတ္ဆက္ျပထားေသာေၾကာင့္ အသည္းထိခိုက္ေစေသာ အရက္ေသစာေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ အစပ္လြန္ကဲေသာအစာမ်ားစားသံုးျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

၄။ ေမးေစ့

ေမးေစ့ေပၚရွိ ဝက္ျခံမ်ားသည္ လူအမ်ားသိထားေသာ ေဟာ္မုန္းမညီမွ်မႈေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။

 • ပံုမွန္ အိပ္စက္အနားယူျခင္း
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း တို႔အျပင္
 • လိုအပ္ပါက အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္၊ သားဖြားမီးယပ္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္

 • ပူဒီနာ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္သံုးျခင္း
 • အိုမီကာ ၃ ပါေသာ အားေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္း တုိ႔သည္လည္း အကူအညီေပးနိုင္ေပသည္။

လက္ေပၚေမးေထာက္ျခင္း၊ ေမးေစ့ကို လက္ျဖင့္ ခဏခဏ ပြတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း အၾကံျပဳထားပါသည္။

၅။ ေက်ာ၊ လက္ေမာင္း၊ ေပါင္

ေဟာ္မုန္းအတက္အက်မ်ားျခင္း၊ မ်ိဳးရိုးွဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ျပီး ေခၽြးႏွင့္အဝတ္မ်ား ပြတ္တိုက္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဤေနရာရွိ ဝက္ျခံမ်ားသည္ ေျဖရွင္းရ ကသီတတ္ေပသည္။

 • ပြတ္တိုက္မႈျဖစ္ေစေသာ ေက်ာပိုးအိတ္၊ ေဘးလြယ္အိတ္မ်ားကို ဖိအားဒဏ္ကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္း
 • သန္႔ရွင္း ေခ်ာင္ခ်ိေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္း
 • ေရခ်ိဳး ဆပ္ျပာ၊ အသားေရထိန္းသိမ္းေသာပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္ေလ်ာ္ဆပ္ျပာ၊ ေနေရာင္ကာပစၥည္းမ်ား၏ ေခၽြးေပါက္ပြင့္ေစေသာ သဘာဝပစၥည္းပမာဏကို သိရွိသံုးစြဲျခင္း
 • ခ်ည္သား အကၤ် ီမ်ား သတိထားဝတ္ဆင္ျခင္း (လိုအပ္ပါက အကၤ် ီအသားေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ျခင္း) တို႔ကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေျခလက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပါက အျခားေသာ ေရာဂါငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ မွားတတ္ပါသည္။ ဤေနရာမ်ားတြင္ ဝက္ျခံမ်ား ၾကာရွည္မေပ်ာက္ဘဲရွိေနပါက ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ တိုင္ပင္ျပသသင့္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)