အေရးေပၚတားေဆးႏွင့္ အေမးအမ်ားဆံုးေမးခြန္းမ်ား

ေမး ၁။ အေရးေပၚတားေဆးကို ဘယ္အခ်ိန္ေသာက္ရလဲ?
ေျဖ – အတူေနၿပီး နာရီ ၁၂၀အတြင္း ေသာက္ရပါတယ္။
ေစာေစာေသာက္ေလ အာနိသင္ပိုရိွေလပါ။ေနာက္က်မွေသာက္ေလ အာနိသင္ေလ်ာ့နည္းေလပါ။
(* အတူေနၿပီး ၂၄နာရီအတြင္းေသာက္မယ္ဆိုရင္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း 95%ရွိၿပီး၊ အတူေနၿပီး ၇၂နာရီအတြင္းေသာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကာကြယ္ႏိုငြစြမ္း 89%ရွိပါတး္။ဆိုလိုတာကာ….ေဆးေသာက္တာေစာေလ ထိေရာက္မႈပိုရွိေလျဖစ္ၿပီး၊ ေဆးေသာက္ေနာက္က်ေလ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်ေလျဖစ္ပါတယ္။)

ေမး ၂။ အေရးေပၚတားေဆးက ၂လံုးလား? ၁လံုးတည္းလား?

ေျဖ – ထုတ္လုပ္တယ့္ ကုမၸဏီေပၚမူတည္ၿပီး ၂လံုးတြဲရွိသလို၊ ၁လံုးတည္းေသာက္ရတာလည္းရွိပါတယ္(ဥပမာ – Lydia ကထုတ္တဲ့ အေရးေပၚတားေဆး
1 Safe Pill ဆိုရင္ ၁လံုးပဲေသာက္ရပါတယ္။)

ေမး ၃။ အေရးေပၚတားေဆး ၂လံုးကဒ္က တစ္ခါတည္း ၂လံုးေသာက္ရတာလား? တစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုး အခ်ိန္ျခားေသာက္ရတာလား?
ေျဖ – တစ္ခါတည္း ၂လံုး ေသာက္ရတာပါ။

ေမး ၄။ အေရးေပၚတားေဆးေသာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္လိင္ဆက္ဆံရင္ ေဆးထပ္ေသာက္ဖို႔လိုလား?
ေျဖ – လိင္ဆက္ဆံအၿပီး အေရးေပၚတားေဆးေသာက္လိုက္တယ္။ၿပီးေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္
လိင္ထပ္ဆက္ဆံတယ္ဆိုရင္ ေဆးထပ္ေသာက္ဖို႔မလိုကာဘူး။၂၄နာရီေက်ာ္ၿပီးမွ ေနာက္ထပ္ဆက္ဆံတယ္ဆိျရင္ေတာ့ ေဆးထပ္ေသာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေမး ၅။ အေရးေပၚတားေဆးေသာက္ၿပီး အန္ရင္ ေဆးထပ္ေသာက္ဖို႔လိုလား?
ေျဖ – ေဆးေသာက္ၿပီး ၃နာရီအတြင္း အန္ထြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဆးထပ္ေသာက္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။

ေမး ၆။ အေရးေပၚတားေဆးကို အတူမေနမီ ႀကိဳေသာက္ထားလို႔ရလား?
ေျဖ – အတူေနၿပီးမွေသာက္တာ ပိုထိေရာက္မႈရွိပါဆယ္။

ေမး ၇။ အေရးေပၚတားေဆးကို အျမဲသံုးလို႔အဆင္ေျပႏိုင္လား?
ေျဖ – အေရးေပၚတားေဆးဟာ မျဖစ္မေနအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။အေရးေပၚတားေဆးက အျခားသေႏၶတားနည္းေတြေလာက္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမျမင့္မားတာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်မ်ားပါတယ္။ေရရွည္အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားတယ့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ သေႏၶတားနည္းမ်ားစြာရွိပါတယ္ (ဥပမာ – ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးကဒ္၊ကြန္ဒံုး၊သံုးလခံထိုးေဆး၊သားအိမ္တြင္းထည့္ သေႏၶတားပစၥည္း၊လက္ေမာင္းတြင္းထည့္ သေႏၶတားပစၥည္း …..စသျဖင့္ )

ေမး ၈။ အေရးေပၚတားေဆးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြက အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတယ္ဆိုတာ ဟုတ္လား?
ေျဖ – မဟုတ္ပါဘူး။အေရးေပၚတားေဆးမွာ ေန႔စဥ္ေသာက္သေႏၶတားေဆးမွာပါတယ့္ တူညီတဲ့ေဟာ္မုန္းေတြပဲပါဝင္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ေဟာ္မုန္းပမာဏ ပိုမ်ားမ်ားပါဝင္တာေၾကာင့္…. ေဟာ္မုန္းေတြရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္တယ့္ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ေခါင္းမူး၊ေခါင္းကိုက္၊ရင္သားနာပ်င္ျခင္း၊ပင္ပန္းလြယ္ျခင္း၊ဓမၼတာစက္ဝန္းမမွန္ျခင္း စတာေတြကိုေတာ့ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

ေမး ၉။ ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြ အေရးေပၚတားေဆးေသာက္လို႔ရလား?
ေျဖ – ေသာက္လို႔ေတာ့ရပါတယ္။သို႔ေသာ္ ခဏတာမၽွ မိခင္ႏို႔ထြက္နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ေနာက္ၿပီး ႏို႔တိုက္မ္ခင္မွာသာမက မည္သူ႔မွာမဆို အေရးေပၚတားေဆးဟာ မျဖစ္မေနအေျခအေနမွသာ သံုးသင့္ပါတယ္။

ေမး ၁၀။ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတာကိုမသိဘဲ မေရးေပၚတားေဆးေသာက္မိရင္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္လား ?
ေျဖ – မပ်က္က်ႏိုင္ပါဘူး။

ေမးခြန္း ၁၁။ အေရးေပၚတားေဆးခဏခဏေသာက္တယ့္သူေတြမွာ ကေလးရဖို႔မလြယ္ဘူးဆိုတာ ဟုတ္လား?
ေျဖ – မဟုတ္ပါဘူး။အေရးေပၚတားေဆး ခဏခဏသံုးစြဲဖူးသူေတြ….. ကေလးယူဖို႔ ႀကိဳးစားတယ့္အခါ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ခက္ခဲတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က လံုးဝမမွန္ကန္ပါဘူး။

ေမးခြန္း ၁၂။ အေရးေပၚတားေဆးမၾကာခဏေသာက္ဖူးသူေတြ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခါ ကေလးအေပၚထိခိုက္ႏိုင္လား?
ေျဖ – မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ကိုယ္ဝန္အေပၚေရာ ကေလးအေပၚပါ သက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူး။

ေမးခြန္း ၁၃။ အရက္၊ဘီယာေသာက္ထားရင္ အေရးေပၚတားေဆးေသာက္လို႔မရဘူးဆိုတာ ဟုတ္လား?
ေျဖ – မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။အရက္၊ဘီယာေသာက္ထားလည္းပဲ အေရးေပၚတားေဆးေသာက္လို႔ရပါတယ္။

Dr.Ginger