ကိုယ္ဝန္တားေဆးထိုးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ကိုယ္ဝန္တားေဆးကို အေခၚအေဝၚအားျဖင့္ depo လို႔ေခၚပါတယ္ ။ ကိုယ္ဝန္မရေစရန္ တားရာမွာ အလြန္ အက်ဳိးရွိပါတယ္ ။

တစ္ခါထိုးရင္ ဘယ္ေလာက္ခံသလဲ ?

သုံးလခံေဆး တစ္လ ခံေဆး အစရွိသျဖင့္ ရွိပါတယ္ ။

ဘယ္လိုထိုးရပါမလဲ ?

နီးစပ္ရာေဆးခန္းသို႔ သြားထိုးရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။ သင့္ဆရာဝန္မွ အရင္ဆုံး ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ အရင္ဆုံး ဆီးစစ္ပါလိမ့္မယ္ ။ ထို႔ေနာက္ သင့္တင္ပါးေနရာသို႔ ထိုးႏွံေပးပါလိမ့္မယ္ ။

တားေဆးထိုးၿပီး ဘာေတြ သတိျပဳရမလဲ ?

တားေဆးထိုးၿပီးၿပီးျခင္း အာနိသင္ခ်င္ျခင္းမျပႏိုင္ေသးပါ ။ သို႔ေၾကာင့္ ထိုးၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ကြန္ဒုံသုံးေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

တစ္ခါထိုးၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္ထိုးရမလဲ ?

စတင္ထိုးသည့္ရက္မွ ေနာက္ သုံးလအၾကာ ထိုရက္မတိုင္မီ တစ္ပတ္ေစာၿပီး ဆရာဝန္ဆီျပန္သြားရန္လိုအပ္ပါတယ္ ။ အကယ္၍ ၃ လထက္ေက်ာ္ၿပီး ျဖစ္ပါက သင့္ဆရာဝန္မွ ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ ထပ္မံစစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္ ။သို႔မွသာ စိတ္ခ်လက္ခ် တားထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး ဘာေတြရွိသလဲ ?

ေခါင္းကိုက္တာ ၊ မူးေဝတာ ၊ မအီမသာျဖစ္တာ အစရွိသည္တို႔ တခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ ။

တားေဆးထိုးရင္ ဝပါသလား ?

ၾကာရွည္ထိုးႏွံသူေတြမွာ ဝေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။

ေကာင္းက်ဳိးေတြက ဘာေတြရွိမလဲ ?

သင့္အေနနဲ႔ သုံးလတစ္ခါမွသာ ထိုးရတ့ဲအတြက္ အၿမဲေတြးပူေနစရာမလိုသလို ေသာက္ေဆးက့ဲသို႔ ေဆးေသာက္ရန္ေမ့သြားျခင္းကိစၥမ်ားမွလဲ ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာပါ ။

ဆိုးက်ဳိးေတြကေရာ ဘာေတြရွိမလဲ ?

ရာသီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ၾကား အစက္အေပ်ာက္ေလးေတြလာႏိုင္ပါတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး သင့္အေနနဲ႔ ေဆးတန္းျဖတ္ၿပီးၿပီးျခင္း ကေလးခ်င္ခ်င္းရရန္ ခဲယဥ္းပါတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ကာလၾကာရွည္ သုံးပါက ဝက္ျခံထြက္ျခင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္း ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒီေဆးထိုးလို႔ လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသလား ?

မကာကြယ္ႏိုင္ပါဘူး

ေဒါက္ပီ