အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားရာမွတဆင့္ ကူးစက္ေလ့ရွိေသာ ေရာဂါမ်ား

အေပ်ာ္ခရီးတစ္ခု ေဒသအသစ္တစ္ခုကို ခရီးသြားတ့ဲအခါမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ ႏိုက္ေအာက္တာ ကလပ္ေတြသြားရာကေန တညတာ ျပည့္တန္ဆာနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးမိျခင္းဟာ ၾကဳံေတြ႕ေလ့ရွိတ့ဲ ျဖစ္စဥ္ပါပဲ ။

ဒါေပမယ့္ ဒီလို ေပ်ာ္ပါးရာမွတဆင့္ ရရွိႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြဟာလဲ အေပ်ာ္ရဲ႕ တစိတိတပိုင္းအျဖစ္ပါဝင္ေနပါတယ္ ။ သင့္အေနနဲ႔ သတိမထားမိလိုက္စဥ္အတြင္းမွာပဲ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္တ့ဲေရာဂါေတြဟာ သင့္ကိုယ္တြင္း ဝင္ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္က်န္းမာေရး အသိရွိျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အခုလို လိင္ကိစၥေတြမွာ အေရးႀကီးဆုံးပါပဲ ။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သိရွိျခင္းဟာ ပထမျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံးကူးစက္ေလ့ရွိတ့ဲ ေရာဂါမ်ားအေနနဲ႔ ကာလသားေရာဂါ ၊ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ ၊ ေရယုံေရာဂါ အစရွိသည္တို႔ကို အမ်ားဆုံးသတိထားမိမွာပါ ။ အမ်ားစုဟာ ေစာစီးသိရွိၿပီး ကုသရင္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တ့ဲေရာဂါေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

(၁) ကာလသားေရာဂါ ( chlamydia )

လိင္ဆက္ဆံရာမွ အမ်ားဆုံးကူးေလ့ရွိတ့ဲေရာဂါပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အဓိကအားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံရာမွ စအိုမွ လိင္ဆက္ဆံရာမွ တို႔အျပင္ ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆက္ဆံရာမွ အစရွိသည္တို႔မွ ကူးစက္ေလ့ရွိပါတယ္ ။

ကူးစက္ခံရၿပီဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ လိင္အဂၤါမွ အရည္ေတြ က်ဆင္းေနတာ ဒါမွမဟုတ္ ဆီးသြားစဥ္နာက်င္မႈကို ခံစားရတာ အစရွိတ့ဲ လကၡဏာေတြ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္ ။

ကာလသားေရာဂါဟာ ဘက္တီးရီယားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္ ။

(၂)ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ (ganorrhea)

ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါဟာလဲ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားရာမွ ကူးစက္ေလ့ရွိတ့ဲ ေရာဂါတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အမ်ားျဖင့္ ကာလသားေရာဂါႏွင့္တြဲဖက္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ ဆင္တူပါတယ္ ။

ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါတယ္ ။

(၃) ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ

ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါဟာ သိရွိရန္ နည္းနည္းခက္ခဲၿပီး အဆင့္ေလးဆင့္ရွိပါတယ္ ။ ပထမ အဆင့္အေနနဲ႔ ထိရွရာ ဒါမွမဟုတ္ အလုံုးကေလး ဒါမွမဟုတ္ ေမႊးကၽြတ္ေနရာေလးလိုျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယ အဆင့္မ်ားမွာ အနီကြက္ေတြဟာ တစ္ကိုယ္လုံးျပန္႔ႏွံ႕သြားႏိုင္ၿပီး ပါးစပ္အတြင္း စအိုအတြင္းအထိပါ ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္ ။

တတိယအဆင့္မွာ ဒီလကၡဏာေတြဟာ ေပ်ာက္သြားႏိုင္ၿပီး ေရာဂါဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေအာင္းေနကာ ေနာက္ႏွစ္မ်ားစြာၾကာတ့ဲအခါ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကိုေရာက္ပါတယ္ ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ပိုးဟာ ဦးေႏွာက္နဲ႔အာ႐ုံေၾကာ အစိတ္အပိုင္းေတြကို စားေနၿပီးသည့္အတြက္ ဦးေႏွာက္နဲ႔အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြျဖစ္ပြားလာပါၿပီ ။

သင့္အေနနဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေစာစီးစြာသိရွိၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ကုသပါက ေပ်ာက္ကင္းသြားႏိုင္တ့ဲ ေရာဂါပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

(၄) ေရယုံေရာဂါ

ေရယုံေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္း လကၡဏာေတြအေနနဲ႔ နာက်င္တ့ဲ အေရၾကည္ဖုေလးေတြကို လိင္အဂၤါတစ္ဝိုက္နဲ႔ စအိုတစ္ဝိုက္ေတြမွာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ တစ္ခါတစ္ရံ စအိုအတြင္း မိန္းမကိုယ္အတြင္းတြင္ ေပါက္ဖြားေနႏိုင္ၿပီး သတိမမူမိတတ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။

ေရယုံဟာ ကူးစက္ဖို႔ လြယ္ပါတယ္ ။ အေရျပားျခင္းထိ႐ုံျဖင့္ ကူးစက္ႏိုင္ၿပီး ကြန္ဒုံမွ မဖုံးအုပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္ ။

ေရယုံဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျဖစ္တ့ဲအတြက္ ကုသဖို႔မလြယိပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ သင့္အေနနဲ႔ ဆရာဝန္ဆီမယ္ ကုသမႈ ခံယူႏိုင္ပါတယ္ ။

(၅) ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ (AIDS)

AIDS ေရာဂါဟာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကူးစက္ရာမွာ လိင္အဂၤါမွ ထြက္ေသာ သုတ္ရည္မ်ား မိန္းမကိုယ္မွ အရည္မ်ား ၊ ေသြးမ်ားမွ တဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္ ။ သင့္အေနနဲ႔ ေရာဂါပိုးရွိသူနဲ႔ အကာအကြယ္ ကြန္ဒုံမသုံးဘဲ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမိေသာအခါမွာ ေရာဂါပိုးဟာ ကူးစက္သြားပါတယ္ ။

ေရာဂါလကၡဏာေတြစာ ေယဘုယ်ဆန္ပါတယ္ ။ သင့္အေနနဲ႔ တုပ္ေကြးက့ဲသို ခံစားရၿပီး ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ျခင္း ၊ ႏုံးေခြေနျခင္း ၊ အဖ်ားေငြ႕ေငြ႕ဖ်ားျခင္းတို႔ ေတြ႕ရႏိုင္တယ္ ။ တစ္ခါတရံ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းၿပီး ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ။ ေရာဂါပိုးရွိမရွိ သိရွိရန္ အေသခ်ာဆုံးနည္းလမ္းမွာ ေသြးစစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။

HIV ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူၿပီး သင့္ကိုယ္ခံအားစနစ္ကိုဖ်က္ဆီးပစ္ကာ ေရာဂါပိုးမ်ဳိးစုံဝင္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ယေန႔ထက္ထိ လုံးဝေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမရွိေသးေသာ္လည္း ပုံမွန္ထက္ ပိုမိုရွည္ၾကာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ေဆးေတြေပၚေပါက္ေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ