ဗိုက္မွ အူထုတ္ ဝမ္းသြားျခင္း

ဗိုက္မွ အူထုတ္ ဝမ္းသြားျခင္း ဆိုသည္မွာ ပံုမွန္အတိုင္း စအိုမွ ဝမ္းမသြားနုိင္ေသာသူမ်ားကို ခြဲစိတ္ျခင္းျဖင့္ အူမၾကီးကို ဗိုက္မွ အေပါက္ေဖာက္ကာ အျပင္သို႔ဖြင့္ထုတ္၍ ဝမ္းသြားေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤခြဲစိတ္မႈကို ျပဳလုပ္သင့္သူမ်ားမွာ

 • အူမၾကီးေအာက္ပိုင္း၊ အစာေဟာင္းအိမ္၊ စအိုမ်ားတြင္ ကင္ဆာေဝဒနာခံစားရ၍ ပံုမွန္ ဝမ္းမသြားနုိင္သူမ်ား
 • အူမၾကီး ေအာက္ပိုင္းတြင္ ဒဏ္ရာရ၍ျဖစ္ေစ၊ ခြဲစိတ္ထား၍ျဖစ္ေစ အနားေပးရန္လိုအပ္ေနသူမ်ား၊
 • ဂရင္ဂ်ီနာ ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ေနသူမ်ား၊
 • အျခားေသာကုသမႈမ်ားႏွင့္ ကုသ၍မရေသာ ဝမ္းမထိန္းနိုင္ျဖစ္ေနသူမ်ား စသူတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ သူတို႔သည္ ပံုမွန္စအိုမွ ဝမ္းသြားနိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္စားေသာက္ေနထိုင္နုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ဝမ္းသြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝမ္းသြားနိုင္ေအာင္ ဗိုက္တြင္ အေပါက္ေဖာက္၊ အူကို ခြဲစိတ္(လိုအပ္ပါက ျဖတ္ေတာက္၍)၊ ဗိုက္အေပါက္ႏွင့္ တြဲခ်ဳပ္ကာ ဝမ္းသြားနုိင္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အူမၾကီးခြဲစိတ္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိတတ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအေပါက္မွ တစ္ဆင့္ စြန္႔ထုတ္ေသာ ဝမ္းကို ခံယူရန္ colostomy bag ေခၚ အူကိုစြပ္ေသာအိတ္ျဖင့္ ကပ္ထားေပးရပါသည္။

အူထုတ္ထားေသာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ အူထုတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလေပၚမူတည္၍လည္း

 • ေရတို အူထုတ္ထားျခင္း ႏွင့္
 • ရာသက္ပန္ အူထုတ္ထားျခင္း ဟူ၍ ၂ မ်ိဳးခြဲထားပါေသးသည္။

ေရတိုသမားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ ျပဳလုပ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္သြားေသာအခါ အူမၾကီးကို ျပန္ပိတ္ သို႔ ဆက္၍ စအိုမွျပန္လည္ဝမ္းသြားနုိင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ စအိုကင္ဆာ၊ အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာမ်ားတြင္ ျပန္ဆက္၍ မရေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ရာသက္ပန္ အူထုတ္၍ ဝမ္းသြားရသည္လည္း ရွိေပသည္။

ဤသူမ်ားသည္ ေဆးရံုတြင္ အူထုတ္ဝမ္းသြားျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ေစာင့္ေရွာက္ပံုမ်ားကို သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သို႔မွသာ မိမိအိမ္တြင္ အဆင္ေျပေျပေနထိုင္နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍

 • အူစြတ္၍ ကပ္ထားေသာအိတ္မွ ခဏခဏ ယိုစိမ့္ က်ေနလွ်င္
 • တပ္ထားေသာအိတ္ႏွင့္ အဆင္မေျပလွ်င္
 • အေရျပားတြင္ အနီစက္၊ အကြက္မ်ားျဖစ္လာလ်ွင္ သူနာျပဳ ဆရာမထံမွ အကူအညီယူရပါမည္။

ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပြားပါက ဆရာဝန္နွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပသရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 • အူထြက္ေပါက္ အျဖဴ၊ အမည္း၊ ခရမ္းေရာင္ ေျပာင္းျခင္း
 • ၆ နာရီထက္ၾကာ ဆြဲစုတ္ထားသလို နာက်င္ျခင္း
 • ၆ နာရီထက္ပို၍ အရည္ၾကည္မ်ား မရပ္ဘဲ တလေဟာဆင္းေနျခင္း
 • ၃ ရက္ၾကာ ဝမ္းမသြားဘဲ ခ်ဳပ္ေနျခင္း
 • အူေပါက္မွ ေသြးမ်ားစြာ ထြက္ျခင္း
 • ပံုမွန္ရွိေနေသာ အရြယ္ထက္ ေဖာင္း၍ လက္မဝက္ထက္ ပိုၾကီးလာျခင္း
 • အူထြက္ေပါက္သည္ ဝမ္းဗုိက္အေရျပားေအာင္ နစ္ဝင္သြားျခင္း
 • အူပတ္လည္အေရျပား ေရာင္ျခင္းႏွင့္ အနာမ်ားျဖစ္လာျခင္း
 • ဝမ္းဗိုက္ပံုစံ ေဖာင္းလာျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲသည္ဟု ထင္ပါက နီးစပ္ရာေဆးရံုတြင္ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ျပသရပါမည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)