ပါဝင္ေသာေဆး- Allium Cora bulb extract, Centella asiatica extract, Broussonetia papyrifera extract, allantoin, ဗီတာမင္ အီးနွင္႔ ရွားေစာင္းလက္ပတ္။
ေဆးပံုစံ-ဂ်ယ္လိမ္းေဆး
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ သူမ်ား-အသားအေရေျခာက္ေသြ႕၊ အက္ကြဲသူမ်ား (အသားအေရေခ်ာေမြ႕၊ ေပ်ာ႕ေပ်ာင္း၊ ေတာက္ပေစရန္။)။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း-တစ္ေန႕ ၂ၾကိမ္ သို႕ ၃ ႀကိမ္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ေဆးမတည္႔ျခင္း။
သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား-အေရျပားေပၚသာ သံုးရန္။ မ်က္စိ၊ ႏႈတ္ခမ္းနွင္႔ ခြၽဲေျမွးရွိေသာ အေရျပားနွင္႔ မထိေတြ႔ေစရန္ သတိျပဳပါ။ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေဆးအသံုးျပဳမွုရပ္၍ ဆရာဝန္နွင္႔တိုင္ပင္ပါ။
အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါဝင္ေသာေဆးနွင္႔ မတည္႔သူမ်ား။