သင့္ကေလးတြင္ ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ေနၿပီဟု သံသယ ရွိေနပါသလား

ကေလးမ်ားတြင္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလ်ာတိုင္း အေရးေပၚအေျခအေန
မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္
ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားရွိပါက ဝမ္းေရာဂါဟု သံသယရွိကာ နီးစပ္ရာ ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါသည္။
၁။ ကေလး၏ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားမ်ား ေအးရာတြင္ ေျခသလံုး၊ လက္ေမာင္းမ်ားအထိ ေအးလာျခင္း
၂။ ဝမ္းသြားရာတြင္ ဆန္ေဆးရည္ေရာင္ရွိေသာ ညႇီစို႔စို႔ဝမ္းမ်ား ဒလေဟာသြားျခင္း
၃။ ဝမ္း နွစ္ခါသံုးခါ သြားရံုျဖင့္ ကေလးမွာ ေပ်ာ့ေခြေနျခင္း
၄။ ကေလး အသက္ရႈပံု မမွန္ျခင္း (အသက္ရႈျမန္လာျခင္း သို႔ ေမာလာျခင္း)
၅။ ဆီးသြားနည္းသြားျခင္း သို႔ ဆီးမထြက္ျခင္း
၆။ ကေလး အီလာျခင္း၊ ဂ်စ္တိုက္လာျခင္း
၇။ ကေလးမ်က္ကြင္းမ်ားခ်ိဳင့္ျခင္း၊ နႈတ္ခမ္းမ်ားေျခာက္ျခင္း၊ ေရကိုသာ အငမ္းမရ ေတာင္းေသာက္ေနျခင္း
၈။ ေရကိုပင္ မေသာက္နိုင္ေလာက္ေအာင္ မွိန္းေနျခင္း

အထက္ပါ လကၡဏာမ်ားရွိပါက ဝမ္းေရာဂါဟု သံသယရွိကာ နီးစပ္ရာေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ အျမန္ဆံုးျပသပါရန္
ေဆးရံုေဆးခန္း မေရာက္ခင္စပ္ၾကား၌ ဓာတ္ဆားရည္ကို ေရတစ္လီတာဗူး (ငွက္ေပ်ာဖူးဘူး) တစ္ဗူးလ်ွင္ ဓာတ္ဆားတစ္ထုပ္နႈန္းသာေဖ်ာ္၍
ကေလးေသာက္နိုင္သေလာက္ တိုက္ေကြၽးပါရန္