လက္မထပ္မီ ကိုယ္ဝန္သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား

ကမ႓ာႀကီးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ယဥ္ေက်းမႈတို႔ ျပန္႔ႏွံ႕လာျခင္းသည္ တားဆီးမရသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ ။ အာရွ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက့ဲသို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈဆန္သည့္ လက္မထပ္မီ အတူေနသည့္ ဓေလ့မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာေနသည္ ။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးအသိ နည္းပါးျခင္း စိတ္ေစရာေနာက္ လိုက္မိျခင္းတို႔၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား အေနျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္မ်ားရရွိလာျခင္း ၊ ထိုကိုယ္ဝန္မ်ားကို နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖ်က္ခ်ရာမွ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ၊ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ကာလသားေရာဂါ ၊ AIDS ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ေတြ႕ၾကဳံရပါတယ္ ။

ထိုသို႔ အသက္ဆုံး႐ွဳံးသည္အထိ ဆုံး႐ွဳံးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ မွန္ကန္ေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအသိပညာကို သိရွိထားျခင္း ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း ၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

အေကာင္းဆုံးေသာ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမွာ လက္မထပ္မီ အတူေနျခင္းကို ျငင္းဆန္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ မိမိအတြက္ေကာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ က်န္းမာေရးအသိရွိေစရန္ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္ဝန္တားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္ ။

(၁) အကာအကြယ္အသုံးျပဳျခင္း( က်ား မ ကြန္ဒုံမ်ား အသုံးျပဳျခင္း )

က်ား သုတ္ပိုးမ်ားႏွင့္ မမ်ဳိးဥတို႔ မေတြ႕ေစရန္ တားဆီးေပးတ့ဲ ကြန္ဒုံက့ဲသို႔ေသာ အကာအကြယ္ေတြဟာ ကိုယ္ဝန္မရေစ႐ုံသာမက လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါေတြျဖစ္တ့ဲ AIDS က့ဲသို႔ေရာဂါမ်ားကိုပါ ကာကြယ္ေပးပါတယ္ ။

အမ်ားဆုံးနဲ႔ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူအသုံးျပဳလို႔ရသည္မွာ ေယာက္်ား ကြန္ဒုံပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အကယ္၍ စိတ္ခ်ရေစရန္ မိမိကိုယ္တိုင္အသုံးျပဳႏိုင္တ့ဲ မိန္းမ ကြန္ဒုံေတြကိုလဲလေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာနဲ႔ရရွိႏိုင္ပါၿပီ ။

(၂) သားအိမ္ထဲထည့္ပစၥည္း ( IUCD )

သားအိမ္ထဲသို႔ ပလတ္စတစ္ ဒါမွမဟုတ္ ေၾကးနီနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတ့ဲပစၥည္းေလးကိုထည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ အဓိက က်ားသုတ္ပိုးေတြကို မမ်ဳိးဥနဲ႔မေတြ႕ေအာင္ တားဆီးေပးၿပီး အလြန္ထိေရာက္ပါတယ္ ။ ထည့္သြင္းရန္ လြယ္ကူၿပီး သံုး ေလးႏွစ္ အထိ ေရရွည္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္ ။ ယေန႔ေခတ္ မွာ ေၾကးနီနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတ့ဲ ပစၥည္းေတြဟာ ၇ ႏွစ္အထိ တာရွည္ခံႏိုင္ပါတယ္ ။

(၃) ေသာက္ေဆးကတ္မ်ား (COC pills )

Ok ကတ္ ျမႇားကတ္ အစရွိသျဖင့္ ဒီႏိုင္ငံမွာ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေခၚတတ္ၾကၿပီး ေစ်းႏႈန္းလဲသက္သာပါတယ္ ။ ေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ဳိး ပူးတြဲပါဝင္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ မမ်ဳိးဥထြက္ျခင္းကို တားဆီးျခင္း ၊ သားအိမ္အဝရွိ အရည္မ်ားကို ထူေစျခင္းျဖင့္ က်ားသုတ္ပ္ုးမ်ားႏွင့္မေတြ႕ေစျခင္း ၊ အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္ ။

ေဆးမွန္မွန္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ၉၉% ရာခိုင္နႈန္းအထိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ ဆိုးက်ဳိးအေနနဲ႔ တခ်ဳိ႕သူေတြမွာ ေခါင္းမူး ေအာ့အန္ေစတတ္ျခင္း ေသြးဆင္းမမွန္ျခင္း ၊ ဝေစျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။

အထက္ပါ နည္းလမ္းေတြဟာ လက္မထပ္မီ ကိုယ္ဝန္မရေစႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ လက္မထပ္မီ အတူေနျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ေစႏိုင္သလို ေနာင္တခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေသာ ရင္ေသြးေလးမ်ား ေမြးဖြားႏိုင္ရန္ အတြအတြက္ပါ အေထာက္အကူအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ