အေရးေပၚ ရင္ဘတ္ေအာင့္ ေနသူအား ျပဳစုျခင္း

အဆုတ္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွလုံးဆိုင္ရာ ေရာဂါေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရင္ဘတ္ေအာင့္
နိုင္ပါသည္။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ခ်ိန္ ၅မိနစ္ေက်ာ္ျခင္း၊ အသက္ရွူရခက္ခဲလာျခင္း၊ စကားပင္မေျပာနိုင္ျခင္း တို႔ ရွိပါက
၁။ လူနာကို မလွုပ္မရွားေစရ။ လွဲေနနိုင္လၽွင္ ေကာင္းပါသည္
၂။ လူနာကို အတင္းေရတိုက္ျခင္း၊ အစာေကၽြးျခင္း စေသာ သီးနိုင္ေသာ အရာမ်ား မျပဳလုပ္ရ
၃။ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံသို႔ အျမန္ ပို႔ေဆာင္ပါ

ရင္ဘတ္ေအာင့္ကာ လဲက်သြားေသာ လူနာအား
၁။ အသက္ရွူေနျခင္း ရွိမရွိ နားေထာင္ပါ
၂။ ႏွလုံးခုန္ျခင္း ရွိမရွိ နားေထာင္ပါ

အသက္ရွူျခင္းမရွိ၊ ႏွလုံးခုန္ဆဲျဖစ္ပါက
၁။ ပါးစပ္အတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနေသာ အရာမ်ား ရွိပါက ဖယ္ရွားပါ
၂။ မိမိပါးစပ္အတြင္းသို႔ ေလအဝရွူကာ လူနာ၏ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကို လုံေအာင္ငုံ၍ ေလမွုတ္သြင္းပါ။ လူနာရင္အုံ
ေမာက္လာသည္အထိ မွုတ္သြင္းပါ။
၃။ ၿပီးလၽွင္ လူနာ ရင္အုံ ျပန္က်သြားခ်ိန္အထိ ခဏေစာင့္ပါ
၄။ လူနာတင္ယာဥ္ ေရာက္သည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

အသက္ရွူျခင္းေရာ ႏွလုံးခုန္ျခင္းပါ မရွိပါက
အသက္ကယ္မည့္သူ အနည္းဆုံး ၂ဦးလိုအပ္သည္
၁။ ပါးစပ္အတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနေသာ အရာမ်ား ရွိပါက ဖယ္ရွားပါ
၂။ တစ္ဦးက လက္ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္တင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မိမိလက္ကို တစ္ေျဖာင့္တည္းထားကာ လူနာ၏ ရင္ဘတ္အလယ္
တည့္တည့္ေနရာေပၚ ၉၀ဒီဂရီ တင္၍ လူနာရင္ဘတ္ေပၚမွ ဖိခ်ပါ။ ၂စကၠန႔္လၽွင္ သုံးခ်က္ရေအာင္ ဖိပါ
၃။ အခ်က္ ၃၀ျပည့္လၽွင္ ခဏနား၍ က်န္တစ္ဦးက မိမိပါးစပ္အတြင္းသို႔ ေလအဝရွူကာ လူနာ၏ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကို
လုံေအာင္ငုံ၍ ေလမွုတ္သြင္းပါ။ လူနာရင္အုံေမာက္လာသည္အထိ မွုတ္သြင္းပါ။
၄။ ၿပီးလၽွင္ လူနာ ရင္အုံ ျပန္က်သြားခ်ိန္အထိ ခဏေစာင့္ပါ
၅။ အသက္ရွူျခင္း ၂ႀကိမ္ၿပီးလၽွင္ ရင္ဘတ္ဖိျခင္း အလုပ္ကို ျပန္စတင္ပါ
၆။ ရင္ဘတ္ အႀကိမ္၃၀ ဖိၿပီးတိုင္း အသက္ရွူျခင္း ၂ႀကိမ္ ျပဳပါ
ဤအတိုင္း လူနာတင္ယာဥ္ ေရာက္သည္အထိ မရပ္မနား ေဆာင္ရြက္ပါ