ကေလးဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းႏွင့္ အေမး အေျဖ

“ကေလး ဗိုက္ခဲြေမြးတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ”

“ကေလး ဗိုက္ခဲြေမြးရင္ ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ”

“ကေလး ဗိုက္ခဲြေမြးျပီးရင္ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမလဲ”

“ဗိုက္ခဲြေမြးျပီးရင္ ခ်ဳပ္ရိုး ဘယ္ေတာ့ က်က္မလဲ”

“ဗိုက္ခဲြေမြးျပီးရင္ တားေဆး ဘယ္ေတာ့ သုံးရမလဲ”

“ကေလး ဘယ္ႏွႀကိမ္ ယူလို႕ရမလဲ”

“ကေလး ဘယ္ေတာ့ျပန္ယူလို႕ရမလဲ”

“အမ်ိဳးသားနဲ႕အတူ ဘယ္အခ်ိန္ လင္မယားလို ျပန္ေနလို႕ရမလဲ”

ဇီ၀ကကို လင္မယားစုံတဲြေတြ ေမးလာတဲ့ ထိုထိုေသာ အေမးေတြကို ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာ ျပန္ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္ ။

“ကေလး ဗိုက္ခဲြေမြးတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ”

-ကေလး ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ မိခင္ရဲ႕ ဗိုက္နဲ႕ သားအိမ္ကို ခဲြစိပ္ကာ ကေလးေမြးဖြားျခင္းပါ။ “ကေလး ဗိုက္ခဲြေမြးရင္ ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ”

-အခန္႕မသင့္ရင္ ေရာဂါပိုးမႊားေတြ ၀င္တတ္တယ္

-ေသြးထြက္မယ္ ၊အခန္႕မသင့္ရင္ ေသြးထြက္လြန္တတ္တယ္

-အခန္႕မသင့္ရင္ ေသြးေႀကာေတြမွာ ေသြးခဲေတြနဲ႕ ပိတ္တတ္တယ္

-အခန္႕မသင့္ရင္ သားအိမ္ေဘးနားရွိ အစာအိမ္နဲ႕ အူလမ္းေႀကာင္း ထိခိုက္မိတတ္ တယ္

“ကေလး ဗိုက္ခဲြေမြးျပီးရင္ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမလဲ”

-ဗို္က္တဆစ္ဆစ္နဲ႕ နာတတ္တယ္

-ေသြးတို႕ အရည္ႀကည္တို႕ မိန္းမကိုယ္က ဆင္းတတ္တယ္

-ခဲြစိ္ပ္ထားတဲ့ အနာက ထုံေဆးေမ့ေဆးပ်ယ္တာနဲ႕ နာတတ္တယ္

“ဗိုက္ခဲြေမြးျပီးရင္ ခ်ဳပ္ရိုး ဘယ္ေတာ့ က်က္မလဲ”

-အမ်ားအားျဖင့္ ၅-၇ ရက္ေလာက္မွာ ခ်ဳပ္ရိုးအနာ က်က္တတ္ပါတယ္ ။

-သားအိမ္က အနာပါ အရွင္းက်က္သြားတဲ့အထိဆို ၆ပတ္ေလာက္အထိ ႀကာတတ္ပါ တယ္ ။

“ဗိုက္ခဲြေမြးျပီးရင္ တားေဆး ဘယ္ေတာ့ သုံးရမလဲ”

-ကေလး ထပ္မယူေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ၄၅ရက္ျပည့္တာနဲ႕ တားေဆးထိုးေဆး သုံးသင့္ ပါတယ္ ။

“ကေလး ဘယ္ႏွႀကိမ္ ယူလို႕ရမလဲ”

-အမ်ားဆုံး ၃ႀကိမ္အထိပဲ ယူသင့္ပါတယ္ ။

-ဒီထက္ ပိုျပီး ကေလးထပ္ယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ သားအိမ္ကဲြျခင္း စတာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

“ကေလး ဘယ္ေတာ့ျပန္ယူလို႕ရမလဲ”

“အမ်ိဳးသားနဲ႕အတူ ဘယ္အခ်ိန္ လင္မယားလို ျပန္ေနလို႕ရမလဲ”

-အမ်ိဳးသားနဲ႕အတူ လင္မယားအယာ ျပန္ေနျပီး ကေလးယူမယ္ဆုိရင္ အနည္းဆုံး ကေလးေမြးျပီး ၆ပတ္အထိ ေစာင့္သင့္ပါတယ္ ။

ေခတ္သစ္ဇီဝက