ကြၽန္မကေလးေခါင္းမွာ ဘုသီးႀကီး ထေနလု႔ိ

ဆရာမ

ကြၽန္မကေလးေခါင္းမွာ ဘုသီးႀကီး ထေနလု႔ိ အႏၱရာယ္ရွိလားဟင္

စာေရးသူ ၾကားေနက် ေမးခြန္းေလးပါ

အဲဒါ ေသြးျခည္ဥသြားတာပါ စိတ္မပူပါနဲ႔

ေပ်ာက္သြားမွာပါ လို႔ ေျဖေနက်

ဒါဆို အဲဒီ ဘုႀကီးက ဘာႀကီးလဲ

ထို အရာသည္ ကေလးမ်ား ေခါင္းခြံေပၚမွ အေျမႇးပါးေအာက္တြင္ ေသြးျခည္ဥျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္သည္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ကေလးဦးေခါင္း ခိုက္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ငယ္ထိပ္တစ္ဝိုက္တြင္ အျဖစ္မ်ားတတ္ပါသည္

ဒါဆို ဘုက ဘာဆက္ျဖစ္မွာလဲ

သာမန္ဆိုလ်ွင္ ၂ပတ္မွ ၃လအတြင္း ေပ်ာက္ကင္းပါသည္၊ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ ေပ်ာက္ကာစတြင္ အနည္းငယ္ မာေသာ ေနရာ က်န္ခဲ့နိုင္ပါသည္။ ကုသရန္လည္း မလိုပါ။

ေသြးျခည္ဥတြင္း ထြက္သည့္ ေသြးပမာဏမ်ားလ်ွင္ ကေလးေသြးအားနည္းျခင္း၊ ဝါျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထိုအခါ ေသြးသြင္းရျခင္း၊ မီးေခ်ာင္းျပရျခင္း၊ ေသြးလဲရျခင္းမ်ား ႀကံဳတတ္ပါသည္။ ပမာဏနည္းလ်ွင္ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ

ေဖာက္လိုက္လို႔ မရဘူးလား ဆရာမရယ္။ ရက္ရက္စက္စက္ အေမးခံခဲ့ရဖူးပါသည္

ေသြးျခည္ဥမ်ားသည္ ေဖာက္လုိက္လ်ွင္ ပိုးဝင္လြယ္သည့္အတြက္ မေဖာက္သင့္ပါ။ ခ်ပ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။