” အနာက်က္ေႏွးေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား “

၁။အသက္

အသက္ႀကီးသူမ်ားသည္ အသက္ငယ္သူမ်ားထက္ အနာက်က္ေႏွးပါတယ္။အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ အေရျပားပိုပါးလာၿပီး အနာက်က္ေစတဲ့စနစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြလည္း ေႏွးလာတာေၾကာက့္ျဖစ္ပါတယ္။

၂။အာဟာရ

အာဟာရမျပည့္ဝသူမ်ားသည္ အနာက်က္ေစရန္လံုေလာက္ေသာအာဟာရဓာတ္မ်ားမရ႐ွိသျဖင့္ အနာက်က္ေႏွးတတ္ပါသည္။

၃။ကိုယ္အေလးခ်ိန္

ကိုယ္အေလးခ်ိန္နည္းလြန္းသူ၊မ်ားလြန္းသူမ်ားသည္ ပံုမွန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္႐ွိသူမ်ားထက္ အနာက်က္ေႏွးႏိုင္ပါသည္။

၄။ဒဏ္ရာအေရအတြက္

ဒဏ္ရာမ်ားတဲ့အခါ ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ အနာက်က္ေစတဲ့စနစ္ဟာ အလုပ္ပိုလုပ္ရတာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာမ်ားေလ ဝန္ပိုပိေလျဖစ္ၿပီး အနာက်က္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ပါတယ္။

၅။အေရျပားအစိုဓာတ္

အေရျပားရဲ႕သဘာဝအရ လံုေလာက္တဲ့အစိုဓာတ္႐ွိမွာသာ အနာအက်က္ျမန္မွာပါ။ဒါေၾကာင့္ အသားေျခာက္လြန္းသူမ်ားနွင့္ အဆီျပန္လြန္းသူေတြမွာ အနာက်က္ေနွးသည့္အျပင္ အေရျပားပိုးဝင္ျခင္းလည္း ျဖစ္လြယ္ပါတယ္။

၆။အျခားဆက္စပ္ေရာဂါမ်ား

ႏွလံုးေရာဂါအခံ႐ွိသူမ်ား၊ဆီးခ်ိဳေဝဒနာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းသည့္ေရာဂါ႐ွိသူမ်ားတြင္ အနာက်က္ေႏွးႏိုင္ပါတယ္။

၇။ေသာက္သံုးေနေသာေဆးဝါးမ်ား

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ေသြးက်ဲေဆး၊ကိုယ္ခံအားကိုဖိႏွိပ္ထားတဲ့ေဆး…စတဲ့ေဆးအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္း အနာက်က္ေႏွးေစႏိုင္ပါတယ္။

ေမ (ေဆး ၂)