အစာအိမ္ေရာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ား

အစာအိမ္ေရာင္ျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားေသာအေျခအေနတစ္မ်ိုးျဖစ္သည္။ ျဖစ္တတ္ေသာလကၡဏာမ်ားမွာ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ရင္ပူျခင္း၊ ရင္ျပည့္ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊အန္ျခင္းႏွင့္ စားခ်င္စိတ္မ႐ွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုေရာဂါလကၡဏာမ်ားမ႐ွိပဲလည္းျဖစ္တတ္သည္။

အစာအိမ္ေရာင္ျခင္းျဖစ္ေစေသာအေျကာင္းအရာမ်ား

  • အရက္၊ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
  • aspirin, ibuprofen အစ႐ွိေသာအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားၾကာ႐ွည္အသုံးျပဳျခင္း
  • စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း
  • ကဖင္းဓာတ္(caffeine) ပါေသာအစားအစာမ်ားသုံးစဲြျခင္း
  • Helicobacter pylori ဟုေခၚေသာဘက္တီးရီးယားပိုးဝင္ျခင္း
  • အစာအိမ္ခဲြစိတ္ဖူးျခင္း
  • အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာျခင္း
  • အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ-HIV ႏွင့္ အူေရာင္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Crohn’s disease အစ႐ွိသည္)
  • ဗီတာမင္ B12 ခ်ိဳ႕တ့ဲျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ျဖစ္တတ္ေသာေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိုးမ်ား

အခ်ို့တြင္ အစာအိမ္နံရံကိုတိုက္စားေသာေျကာင့္ေသြးထြက္ျပီး ေသြးအားနည္းျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။ အစာအိမ္အနာလည္းျဖစ္တတ္သည္။ အစာအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္အထြက္လမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္းတို႔လည္းျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အစာအိမ္ေရာင္ျခင္းလကၡဏာမ်ားမၾကာခဏခံစားရလ်ွင္ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။

ေႏြ