Effect of stress on pregnancy & fetus

September 21st, 2018|Categories: All Articles, ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္မိခင္ က်န္းမာေရး, မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး|

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ သေႏၶသားအေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာဖိစီးမႈမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးမ်ား ‌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာေသာေျပာင္းလဲမွုမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မိမိခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ မိသားစုေနထိုင္မႈဘဝ စသည္တို႔ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားကစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို့ရာတြင္အလြန္မ်ားလာပါက အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း(သို႔) အရမ္းစားျခင္းႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ‌ ထိုက့ဲသို႔ၾကာ႐ွည္ျဖစ္လာလ်ွင္ ေမြးခ်ိန္မတိုင္မွီေစာေမြးျခင္းႏွင့္ ေမြးလာေသာကေလးေပါင္ခ်ိန္မျပည့္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးသည္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ Stress ျဖစ္ေစေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္အေျကာင္းအရာမ်ား - ကိုယ္ဝန္ေျကာင့္ျဖစ္ေသာ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊အန္ျခင္း၊ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ခါးနာျခင္း - ေျပာင္းလဲလာေသာေဟာ္မုန္း(hormone)အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈအေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္း - မီးဖြားခ်ိန္တြင္ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာအခက္အခဲမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း - ေမြးလာမည့္ရင္ေသြးအား မည္သုိ႔ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည္ကိုပူပန္တတ္ျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သို့ရာတြင္သာမန္ ေန့စဥ္ျကုံေတြ႔ရႏိုင္ေသာဖိစီးမွုမ်ိုး (ဥပမာ-ကားလမ္းပိတ္ျခင္း၊ေမြးလာမည့္ကေလးအတြက္ပူပန္ျခင္း) တို႔မွာအႏၱရာယ္မ႐ွိလွပါ။ စိတ္ပင္ပန္းမႈျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားသည္ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ကေလးအေပၚတြင္သက္ေရာက္မႈ႐ွိေစႏိုင္သည္။၎င္းတို႔မွာ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကဲြျခင္း၊အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း၊စီးပြားေရးအလြန္ၾကပ္တည္းျခင္း၊အသားအေရာင္ခဲြျခားခံရျခင္း၊လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားခံရျခင္း၊အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း ႏွင့္ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ေရႀကီးျခင္း၊မုန္တိုင္းက်ျခင္းက့ဲသို႔သဘာဝကပ္ေဘးမ်ားျဖစ္သည္။ အထက္ပါအေျကာင္းအရာမ်ားျကုံေတြ႔သူမ်ားနွင့္ အစိုးရိမ္လြန္တတ္ေသာမိခင္မ်ားသည္ မိမိလက္တဲြေဖာ္၊သူငယ္ခ်င္း၊မိဘ(သို႔)ဆရာဝန္ႏွင့္

Danger of emergency LSCS

September 19th, 2018|Categories: All Articles, ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္မိခင္ က်န္းမာေရး, မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး|

အေရးေဖာ္ခြဲေမြးျခင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္မ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းတစ္ဦး အေနနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးေမြးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားခ့ဲလွ်င္ေတာင္ ေမြးဖြားစဥ္ မေမွ်ာ္လင့္တ့ဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚဗိုက္ခြဲ ေမြးလိုက္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါကို emergency LSCS လို႔ေခၚၿပီး ဒီအေရးေပၚခြဲေမြးလိုက္ရျခင္းဟာ သင္ေရာ သင့္ကေလးအတြက္ပါ စိတ္ခ်အရဆံုးျဖစ္လို႔ပါပဲလ။ အေရးေပၚခြဲေမြးျခင္းဟာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လုပ္ေဆာင္ရတာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ သင့္အတြက္ ဆိုးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္မရွိပါဘူး ။ ဘယ္လိုေတြဆို အေရးေပၚခြဲေမြးမလဲ? •ေမြးဖြားမႈမွာ လိုအပ္သည္ထပ္ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း •ကေလးအေနအထား မမွန္ျခင္း ၊ ႐ိုး႐ိုးေမြးရန္ကေလးအရြယ္အစား ႀကီးမားလြန္းျခင္း •မိခင္ သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန အားနည္းေနျခင္း အေရးေပၚ ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းရဲ႕ အႏၲရာယ္ေတြက ဘာေတြလဲ ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းေရာ

Calf muscle cramp during pregnancy

September 19th, 2018|Categories: All Articles, ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္မိခင္ က်န္းမာေရး, မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး|

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ႂကြက္တက္ျခင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း မိခင္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္အထဲတြင္ ႂကြက္တက္ျခင္းမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ ႂကြက္တက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျခ လက္ဆန္႔ရာမွ ႂကြက္သားမ်ား အားနည္းေနမႈမွ အလိုလို တင္းမာလာၿပီး နာက်င္မႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ေခၚသည္ ။ ညဘက္ သို႔မဟုတ္ ညေနဘက္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယ သံုးလပတ္ ကာလႏွင့္ တတိယသံုးလပတ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္ ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ႂကြက္တက္ျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကို တိတိက်က် မသိရေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာအတြင္း သေႏၶသားေၾကာင့္ အေလးခ်ိန္ပိုမိုတက္လာၿပီး ေျခေထာက္အေပၚသို႔ ဖိအားမ်ား ပိုမိုသက္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ဟု ယူဆရသည္ ။ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ ။ ၁ ။ ေျခသလံုးႂကြက္သားမ်ား

Contraceptives and menstrual irregularities

September 18th, 2018|Categories: All Articles, ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္မိခင္ က်န္းမာေရး, မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး|

ကိုယ္ဝန္တားေဆးမ်ားႏွင့္ ရာသီစက္ဝန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား ယေန႔ေခတ္မွာ ကိုယ္ဝန္တားေဆးမ်ားအျဖစ္ ေသာက္ေဆး ထိုးေဆး သားအိမ္အတြင္းထည့္ပစၥည္းစသျဖင့္ ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။Condom လိုပစၥည္းကလြဲလို႔ ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေဟာ္မုန္းပါဝင္မႈရွိတဲ႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ကထြက္တဲ႔ေဟာ္မုန္းေတြလိုပဲ ရာသီစက္ဝန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ တားေဆးကတ္မ်ား ဒီေဆးကတ္ေတြကိုေတာ့ တစ္ေန႕တစ္လံုးမွန္မွန္ေသာက္သံုးဖို႔လိုပါတယ္။ေရွ႕ပိုင္းသံုးလေလာက္မွာသံုးစြဲသူအမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ရာသီလာခ်ိန္မဟုတ္ဘဲေသြးဆင္းတာမ်ိဳးေတြၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ေဆးေသာက္ဖို႔ေမ့သြားတာ ေဆးေသာက္ခ်ိန္ေနာက္က်တာမ်ိဳးေတြမွာလည္း ေသြးအနည္းငယ္ဆင္းတတ္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ Progesterone တစ္မ်ိဳးတည္းပါတဲ႔ေဆးကတ္ေလးေတြမွာ ဒီလိုပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထိုးေဆးမ်ား သံုးလခံေဆးလို႕လူသိမ်ားတဲ့ေဆးပါ။သူကေတာ့ ရာသီလာခ်ိန္မဟုတ္ဘဲေသြးဆင္းတာအျဖစ္မ်ားပါတယ္။တစ္ႏွစ္ေလာက္သံုးျပီးရင္ေတာ့ ရာသီလံုးဝမလာေတာ့တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္းမ်ား သားအိမ္တြင္းထည့္တဲ႔ပစၥည္းအေနနဲ႔ Copper ပါတဲ႔ပစၥည္းနဲ႔ hormone ပါတဲ႔ပစၥည္းဆိုျပီး ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ႏွစ္မ်ဳိးလံုးဟာ စတင္သံုးစြဲခ်ိန္ကေန သံုးလကေန ေျခာက္လအတြင္း ရာသီလာခ်ိန္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား ေသြးဆင္းတာ ပံုမွန္ရာသီဆင္းခ်ိန္မွာ ေသြးဆင္းမ်ားတာ ရက္ရွည္တာ နဲ႔ ပိုမိုကိုက္ခဲတာတို႔ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရာသီပံုမွန္ဆင္းနိုင္သလို နည္းသြားတာ လံုးဝမဆင္းေတာ့တာလည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆး ဒီေဆးကေတာ့

Pregnant Mom and pineapple

September 14th, 2018|Categories: All Articles, ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္မိခင္ က်န္းမာေရး, မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး|

ကိုယ္၀န္ေဆာင္နွင့္ နာနတ္သီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ နာနတ္သီးစားရင္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်တတ္တယ္ဆိုျပီး ေျပာၾကပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းေျပာတာေတြေရာ၊ မွာ ေရးထားတာေတြေရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲ။ ယံုရအခက္ မယံုရအခက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလမွာ မိခင္ေလာင္းေတြဟာ စိုးရမ္ေသာက မ်ားတတ္ပါတယ္။ တေန ့တေန ့စားတာေတြ တည့္ရဲ ့လား၊ ကေလးကို ထိခိုက္ေစမလား စသျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမွု မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္၀စေဆာင္ခ်ိန္မွာ ပိုဆိုးပါတယ္။ ကေလးမျမဲမွာ ေၾကာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္က ဟိုဟာစားရင္ ကိုယ္၀န္ပ်က္ၾကတယ္၊ ဒီဟာစားရင္ ကေလး ခ်ိဳ ့ယြင္းတတ္တယ္ စသျဖင့္ ေျပာၾကတဲ့ အခါ ဘာကိုမွ မစားရဲ မေသာက္ရဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ နာနတ္သီးစားရင္ ကိုယ္၀န္ပ်က္ၾကတတ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူရွိပါတယ္။ အဲဒါ

Retained Placenta

September 13th, 2018|Categories: All Articles, ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္မိခင္ က်န္းမာေရး, မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး|

အခ်င္းကပ္ျခင္း ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားျပီးတဲ႕ေနာက္သိပ္မၾကာခင္မွာ သားအိမ္ရဲ႕က်ံဳ႕အားေၾကာင့္…သိပ္မၾကာခင္မွာ အခ်င္းပါ တပါတည္း ေမြးဖြားေလ့ရွိပါတယ္..။ ဒါက သဘာ၀ပါ….။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ကေလးေမြးဖြားျပီး နာရီ၀က္နဲ႕အထက္ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ အခ်င္းက သားအိမ္ထဲမွာပဲ ရွိေနေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်င္းကပ္တယ္လို႕ ေခၚပါတယ္…။ အခ်င္းကပ္ေစတဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ဒီလို အခ်င္းကပ္ေစတဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း သံုးခုရွိပါတယ္..။ (၁) သားအိမ္က အခ်င္းအျပင္ထြက္နိုင္ေလာက္ေအာင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ညွစ္အားမရွိတဲ႕အခါ အခ်င္းကပ္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္..။ (၂) အခ်င္းက သားအိမ္နံရံထဲအထိ ထိုးေဖာက္တြယ္ကပ္ေနတဲ႕အခါ အခ်င္းကပ္နိုင္ပါတယ္..။ (၃) အခ်င္းက သားအိမ္အေပၚပိုင္းထိပ္နားမွာ မရွိဘဲ သားအိမ္ေခါင္းနားထိေရာက္တဲ႕ အခ်င္းေရွ့ေရာက္တဲ႕အခါမ်ိဴးမွာလဲ အခ်င္းကပ္တတ္ပါတယ္..။ ကုသမွူ အခ်င္းကပ္တဲ႕အခါ ဆရာ၀န္ေတြအေနနဲ႕ သားအိမ္ညွစ္အားေကာင္းေစတဲ႕ ထိုးေဆး ကို လိုအပ္သလို ထိုးပါလိမ့္မယ္..။