ဆရာတို႔ ဆရာမတို႔ GP clinic ေတြမွာ Antibiotic ေပးတဲ့အခါ

January 19th, 2018|Categories: All Articles, Hot Topic in PHC, ဆရာဝန္မ်ားေဆြးေႏြးရာ|

ဆရာတို႔ ဆရာမတို႔ GP clinic ေတြမွာ Antibiotic ေပးတဲ့အခါ လူနာကို Complete Course ေသာက္ဖို႔ ဘယ္လို education ေပးလဲဆိုတာရယ္၊ ေဆးကို တစ္ခယတည္း full course အျပည့္ေပးလိုက္လား? အျပင္က ဆက္ဝယ္ေသာက္ခိုင္းလား? Follow-Up ျပန္ခ်ိန္းၿပီးေပးတာလား? ဘယ္လိုနည္းက အထိေရာက္ဆံုးလဲဆိုတာ အေတြ႔အၾကံဳေလးေတြ မ်ွေဝေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦး။