ဆရာတို႔ ဆရာမတို႔ GP clinic ေတြမွာ Antibiotic ေပးတဲ့အခါ

January 19th, 2018|Categories: All Articles, Hot Topic in PHC, ဆရာဝန္မ်ားေဆြးေႏြးရာ|

ဆရာတို႔ ဆရာမတို႔ GP clinic ေတြမွာ Antibiotic ေပးတဲ့အခါ လူနာကို Complete Course ေသာက္ဖို႔ ဘယ္လို education ေပးလဲဆိုတာရယ္၊ ေဆးကို တစ္ခယတည္း full course အျပည့္ေပးလိုက္လား? အျပင္က ဆက္ဝယ္ေသာက္ခိုင္းလား? Follow-Up ျပန္ခ်ိန္းၿပီးေပးတာလား? ဘယ္လိုနည္းက အထိေရာက္ဆံုးလဲဆိုတာ အေတြ႔အၾကံဳေလးေတြ မ်ွေဝေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦး။

Unwanted Pregnancy Case ေတြလာတဲ့အခါ ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းတာ အထိေရာက္ဆံုးလဲ?

January 19th, 2018|Categories: All Articles, Hot Topics in Reproductive Health, ဆရာဝန္မ်ားေဆြးေႏြးရာ|

Unwanted Pregnancy Case ေတြလာတဲ့အခါ ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းတာ အထိေရာက္ဆံုးလဲ? ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တာ တရားမဝင္ေၾကာင္း၊ကေလးေရာ အေမပါအနၱရာယ္႐ွိေၾကာင္း ႐ွင္းျပၿပီးပဲ ျပန္လႊတ္လိုက္လား?ကိုစိုးထိုက္(ဖဒို)ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေလ့႐ွိလား? ထို႔ထက္ ပိုအဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္္လိုလုပ္ေပးတယ္.. ဘယ္လိုလုပ္ေပးသင့္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦး။