မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူမ်ား သတိထား!

ယခုအလွအပဦးစားေပးလာေသာ ေခတ္တြင္ မ်က္ကပ္မွန္ကို မ်က္မွန္ပါဝါရွိသူမ်ားသာမက
အလွအပအတြက္ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္မႈမ်ားျပားလာၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕ဆို ေရာင္စံု ထည္လဲ
တပ္၍ ဖက္ရွင္အသြင္ တပ္ဆင္လာၾကသည္။မ်က္ကပ္မွန္သည္ လြန္စြာအဆင္ေျပ လွပေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုပစၥည္းေနာက္တြင္ ဘက္တီးရီးယား၊ ပိုးမ်ားေၾကာင့္မ်က္သားေယာင္ယမ္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သတိထား
ေစလိုပါသည္။

မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူမ်ား လံုးဝသိထား၊ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
၁) မ်က္ကပ္မွန္က္ု ကိုယ္တြင္တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳခင္ လက္ကို ေရ၊ ဆပ္ျပာသံုး၍ စင္ၾကယ္စြာေဆးပါ။
၂) မ်က္ကပ္မွန္ခၽြတ္ၿပီးလၽွင္ ပိုးသတ္ေဆးရည္ႏွင့္ေ ဆးေၾကာေပးပါ။
( မ်က္ကပ္မွန္ေဆးသည့္ အရည္ကိုသာ ဆိုလိုပါသည္)
၃) မ်က္ကပ္မွန္ ထည့္ေသာဘူးကိုလည္း သန္႔ရွင္းစြာထားရပါမည္။
၄) ထည့္ေသာဘူးအား ၂ လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ အသစ္လဲေပးပါ။
၅) တစ္စံုတစ္ရာ အဆင္မေျပပါက သံုးႏိုင္ရန္ အပို တစ္စံုေဆာင္ထားပါ
၆) မ်က္စိဆရာဝန္ႏွင့္ ပံုမွန္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ

ေရွာင္ရန္မွာ
၁)မ်က္ကပ္မွန္တပ္၍ အိပ္စက္ျခင္းမျပဳရပါ။
၂) မ်က္ကပ္မွန္တပ္၍ ေရကူးျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း မျပဴရပါ။
၃) မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ မဟုတ္ေသာ ေရ၊အရည္ႏွင့္မေဆးပါႏွင့္
သတိျပဳရန္မွာ
နီရဲျခင္း၊ မ်က္သားေယာင္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ အျမင္ဝါးျခင္းျဖစ္ပါက
ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ မ်က္သားေယာင္ျခင္းသည္ မ်က္စိကြယ္သသည္ထိ
ျပင္းထန္ႏိုင္ပါသည္

မယ္တင္*ေဆး ၁*