နွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေရွာ႔ခ္သည္

ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
ေခြၽးေစးမ်ားျပန္လာျခင္း
အသက္ရွဴၾကပ္ျခင္း တို႔အျပင္
ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ျပသေလ့ရွိသည္။

၁။ အသက္ရႈႏႈန္း ျမန္လာျခင္း
၂။ ေျခေထာက္၊ လက္မ်ား ေအးစက္လာျခင္း
၃။ နွလံုးခုန္နႈန္း ၁၀၀ေက်ာ္ေနျခင္း
၄။ ေသြးေပါင္ ၁၀၀ေအာက္ က်ျခင္း(အေပၚေသြး)
၅။ ငိုက္ျမည္းလာျခင္း
၆။ ကေယာင္ကတမ္း ေျပာျခင္း
၇။ စိတ္တုိစိတ္ဆတ္လာျခင္း
၈။ ဆီးအလြန္ နည္းသြားျခင္း
၉။ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား ထိခိုက္ျခင္း