အမ်ိဳးသမီးမ်ား သတိထားေစရာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ဒုတိယအျဖစ္အမ်ားဆံုးကင္ဆာဟု ဆုိနိုင္ေပသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ဤေရာဂါေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးလ်က္ရွိေနၾကေပသည္။ ဤကင္ဆာအမ်ိဳးအစားသည္ အလြယ္တကူစစ္ေဆးနုိင္ရံုသာမက အိတ္ပီဗြီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးထားနိုင္ျခင္း၊ ကင္ဆာအၾကိဳအဆင့္၌ပင္ ကုသမႈခံယူပါက ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့က်ေစေသာေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း သိနားလည္ကာကြယ္ထားသင့္ပါသည္။

ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားသူမ်ား

 • လိင္မႈကိစၥ မ်ားသူမ်ား- ပါတနာမ်ားသူမ်ား၊ အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ထိေတြ႔မႈရွိသူမ်ား စသည္။
 • လူေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်သူမ်ား
 • အိတ္ပီဗြီ ပိုးကူးစက္ခံရသူမ်ား
 • ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား
 • ကေလးမ်ားသူမ်ား
 • ေဟာ္မုန္းသေႏၶတားေဆးေသာက္သူမ်ား
 • ခုခံအားက်သူမ်ား
 • သားအိမ္ေခါင္းဆဲလ္မ်ား ပံုသ႑ာန္မမွန္ျခင္းျဖစ္ေနသူ၊ ျဖစ္ဖူးသူမ်ား

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

အသက္ ၃၅ႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ၅၀-၅၅ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားပါက မေပါ့ဆသင့္ဘဲ စစ္ေဆး၍ ေစာစီးစြာ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။

 • မိန္းမကိုယ္မွ ပံုမမွန္ေသြးဆင္းျခင္း- အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူေနျပီးေသြးဆင္းျခင္း၊ ရာသီလာခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ၾကားကာလတြင္ ေသြးဆင္းျခင္း။
 • ေသြးဆံုးျပီးမွ ေသြးဆင္းျခင္း ႏွင့္ မိန္းမကိုယ္မွ အနံဆိုးေသာအရည္မ်ားဆင္းျခင္း
 • ေရာဂါကၽြမ္းသူမ်ားတြင္- နာက်င္ျခင္း၊ ဆီးမထိန္းနိုင္ျခင္း၊ မိန္းမကိုယ္မွ ဆီးထြက္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ျခင္း တို႔အျပင္
 • ကင္ဆာျပန္႔ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာလကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔နုိင္ပါသည္။

စမ္းသပ္ၾကည့္ပါက

 • ဝမ္းဗိုက္တြင္ အလံုးအက်ိတ္မ်ား စမ္းမိျခင္း
 • မိန္းမကိုယ္ကို စမ္းသပ္ပါက ေသြးႏွင့္ အနံဆိုးေသာအရည္မ်ားဆင္းေနျခင္း၊
 • မိန္းမကိုယ္ၾကည့္မွန္ေျပာင္းထည့္ၾကည့္ပါက သားအိမ္ေခါင္းေပၚတြင္ ပံုမမွန္အလံုး၊ အနာမ်ားေတြ႔နိုင္ပါသည္။

စစ္ေဆးနုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

 • မိန္းမကိုယ္စမ္းသပ္ျခင္း
 • သားအိမ္ေခါင္းခၽြဲေျမွးယူ၍စစ္ေဆးျခင္း
 • သားအိမ္ေခါင္း အသားစစစ္ေဆးျခင္း တို႔ျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈရွိမရွိ သိနုိင္ျပီး

ေရာဂါျဖစ္ပြားေနပါက ျပန္႔ႏွံ႔မႈရွိမရွိသိနိုင္ရန္ႏွင့္ ကုသရန္

 • ေသြးစစ္ျခင္း
 • တီဗြီဓာတ္မွန္ ရိုက္ျခင္း
 • ဆီးစစ္ျခင္း
 • ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း စသည္တို႔ကိုပါ ေဆာင္ရြက္၍ လ်င္ျမန္စြာ ကုသမႈခံယူရပါမည္။

ကာကြယ္နိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

 • ပ်ိဳေဖာ္ဝင္စကပင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာအိတ္ပီဗြီပိုး ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားျခင္း
 • ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေသာ အရြယ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ပံုမွန္ သားအိမ္ေခါင္းခၽြဲေျမွး စစ္ေဆးေနျခင္းျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ေပသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)