အနာပဆုတ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

အနာပဆုတ္ဆိုတာဘာလဲ?

ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေမႊးကြၽတ္နာ(boil)မ်ား အစုလိုက္ျဖစ္ေနျခင္းကို အနာပဆုတ္ဟုေခၚသည္။အရြယ္အစားမွာ ပဲေစ့ခန္႔မွစ၍ ေဂါက္သီး အရြယ္ခန္႔ထိ႐ွိႏိုင္ပါသည္။လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ေယာက်ာ္းေလးတြင္အျဖစ္မ်ားသည္။

ဘယ္ေနရာေတြမွာျဖစ္ႏိုင္လဲ?

တစ္ကိုယ္လုံးတြင္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ လည္ပင္း၊ေပာင္၊ေပါင္ျခံ၊ခ်ိုင္းျကား၊တင္ပါး ႏွင့္လိင္အဂါၤတဝိုက္တြင္ျဖစ္ေလ့႐ွိသည္။ အဝတ္အစား က်ပ္က်ပ္ဝတ္လ်ွင္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အဝတ္ပြတ္တိုက္မႈမ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္လည္းျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဘယ္လိုလူေတြမွာျဖစ္ႏိုင္လဲ?

-တစ္ကိုယ္ေရသန္႔႐ွင္းမႈအားနည္းျခင္း

-ဆီးခ်ိဳေဝဒနာ႐ွင္မ်ား

-အာဟာရ ခ်ိဳ႕တ့ဲသူမ်ား

-ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းေစေသာေရာဂါ႐ွိသူမ်ား(ဥပမာ AIDS ေဝဒနာ႐ွင္မ်ား)

ဘယ္လိုလကၡဏာမ်ားခံစားရႏိုင္လဲ?

အနာတဝိုက္နီရဲေနျခင္း၊ယားယံျခင္း၊ဖ်ားျခင္း၊ႏႈံးျခင္း၊ လႈပ္႐ွားခ်င္စိတ္မ႐ွိျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဘယ္လိုကာကြယ္သင့္လဲ?

တစ္ကိုယ္ရည္သန့္ရွင္းမွုသည္အေရးအျကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ထမင္းမစားခင္ႏွင့္ အိမ္သာတက္ၿပီးတိုင္း လက္ကိုဆပ္ျပာႏွင့္ေသခ်ာေဆးရမည္။ ေရပုံမွန္ခ်ိဳးရမည္။ အျပင္မွျပန္လာၿပီးတိုင္းေျခလက္ေဆးရမည္။ အေမႊးကြၽတ္ေသာေနရာမ်ားသို႔လက္မေဆးပဲေလ်ွာက္မကိုင္သင့္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္အျခားေနရာမ်ားသို႔မပ်ွ့ံႏွ့ံေစရန္ အနာကိုင္ၿပီးတိုင္းလက္ေဆးရမည္။ အတူေနေသာသူမ်ားထံသုိ့္လည္းမကူးေစရန္အထူးသတိထားရမည္။ အနာ႐ွိသူ၏ အဝတ္အထည္၊ ပဝါ၊ေစာင္၊ျခင္ေထာင္စသျဖင့္မ်ွေဝ၍သုံးျခင္းေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အသုံးအေဆာင္မ်ားကိုသီးသန္႔ခဲြ၍ ေရပူႏွင့္စိမ္၍ေလ်ွာ္ရမည္။

ဘယ္လိုကုသမႈေတြရိွလဲ?

ပိုးသတ္ေဆး (antibiotics) (ေသာက္ေဆး သုိ႔မဟုတ္ လိမ္းေဆး) တစ္ခါတစ္ရံလိုအပ္ပါသည္။ ႀကီးေသာ၊နက္ေသာ အနာမ်ားအတြက္မူ ဓားျဖင့္အရာေပး၍ ျပည္မ်ားထုတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္မိမိကိုယ္ကို လုံးဝမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ အျခားေနရာမ်ားသို႔ကူးျခင္း၊ ေသြးထဲသုိ္႔ပိုးဝင္၍အသက္အႏၲရာယ္ရွိျခင္းတို့ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ က်ြမ္းက်င္ရာဆရာဝန္နွင့္ျပသ၍ ကုသမွုခံယူသင့္ပါသည္။

ေမတၲာမြန္ျဖင့္

ေႏြ