စိတ္ဖိစီးျခင္းက က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစပါသလား?

ခဏတာစိတ္ဖိစီးမႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ေက်ာ္လြားႏိုင္
ျခင္းမရွိဘဲေရရွည္စိတ္ဖိစီးမႉျဖစ္ေပၚေနျခင္းက သင့္အား
ေအာက္ပါက်န္းမာေရး
ျပသနာမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္
(၁)ေခါင္းကိုက္ျခင္း
(၂)ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
(၃)အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း
(၄)ဝက္ျခံေပါက္ျခင္း
(၅)မွတ္ဥာဏ္အားနည္းလာျခင္း
(၆)ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း
(၇)ေသြးတိုးျခင္
(၈)ဆီးခ်ိဳတက္ျခင္း
(၉)အစာမေၾကျဖစ္ျခင္း
(၁၀)အိုမင္းရင့္ေရာ္ျမန္ျခင္း
(၁၁)ကိုယ္ခံအားနဲျခင္း
(၁၂)ဗိုက္ပူလာတတ္ျခင္း
(၁၃)ခါးေအာက္ပိုင္းနာတတ္ျခင္း