ေမြးလမ္းေၾကာင္းေလးမက်ယ္ေစလို ကိုကိုစိတ္တိုင္းက်မက်

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ မီးဖြားၿပီးတဲ့အခါမွာ ကေလးငယ္အတြက္အစြမ္းကုန္ျဖည့္ဆည္းေပးရင္း သားသမီးေဇာနဲ႔ စိတ္ပူရသလို မိမိကိုယ္ကိုလည္းျပန္လည္စမ္းစစ္ရင္း စိတ္ပူတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ စိတ္ပူတတ္ၾကတဲ့ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ ကေလးကို ႐ိုး႐ိုးေမြးၿပီးတဲ့အခါ မိန္းမကိုယ္ႂကြက္သားေတြ ေလ်ာ့သြားလိမ့္မလား၊ အမ်ိဳးသားနဲ႔အတူေနတဲ့အခါ စိတ္တိုင္းက်မႈ႐ွိပါေတာ့မလားဆိုတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒီ့အတြက္ မိမိဟာ စိတ္ပူသင့္သလား မပူသင့္ဘူးလားဆိုတာကိုၾကည့္ၾကရေအာင္။

ဒီကိစၥအတြက္ အေသအခ်ာ သီးသန္႔စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းေတာ့မ႐ွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာေတြ႔႐ွိခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ဆရာဝန္မ်ားရဲ႕အဆိုအရ ႐ိုး႐ိုးေမြးၿပီးတဲ့အခါမွာ အတူေနတဲ့အခါ ယခင္နဲ႔မတူတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီး လာေရာက္တိုင္ပင္သူ လူနာအေရအတြက္ဟာလည္း မနည္းပါဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ိုး႐ိုးေမြးၿပီးတိုင္း ႂကြက္သားမ်ား အားနည္းသြားတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္သန္စြမ္းက်န္းမာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ႐ိုး႐ိုးေမြးၿပီး ေျခာက္လအၾကာမွာ မိန္းမကိုယ္ႂကြက္သားေတြဟာ ပံုမွန္သန္စြမ္းမႈကို ျပန္လည္ရ႐ွိၾကတယ္လို႔ ေတြ႔ရပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာေတာ့ ႂကြက္သားသန္စြမ္းမႈျပန္ရဖို႔အခ်ိန္ၾကာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအားနည္းခ်က္႐ွိသြားေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့

အသက္အရြယ္ႀကီးျခင္း

အသက္ႀကီးတဲ့အခါ မိန္းမကိုယ္ရဲ႕ ႂကြက္သားနဲ႔ တစ္သ်ဴးေတြဟာ အားနည္းလာတျအတြက္ ပံုမွန္ႂကြက္သားအေျခအေနျပန္ရဖို႔ ခက္ခဲေစပါတယ္။

ကေလးေမြးဖြားမႈမ်ားျခင္း

သားဦးေမြးထားတဲ့အမ်ိဳးသမီးဟာ ပံုမွန္အေျခအေနကိုျပန္ရႏိုင္ေပမယ့္ ကေလး ေလး၊ ငါးေယာက္ေမြးၿပီးတဲ့အမ်ိဳးသမီးမွာေတာ့ ႂကြက္သားမ်ားလအားနည္းေနႏိုင္ပါတယ္။

ေမြးဖြားစဥ္ မိန္းမကိုယ္ႂကြက္သားမ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရဖူးျခင္း

ကြၽမ္းက်င္တဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ေမြးဖြားတဲ့အခါ အဆင္ေျပသြားႏိုင္ေပမယ့္ အိမ္မွာလက္သည္နဲ႔ေမြးတဲ့အခါ ေမြးရခက္ခ်ိန္ အတင္းညႇစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိန္းမကိုယ္ႂကြက္သားမ်ား ျပဲစုတ္သြားတဲ့အခါမွာ ပံုမွန္ႂကြက္သားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မ႐ွိေတာ့တာမ်ိဳးၾကံဳရႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားနဲ႔အတူေနရာမွာ စိတ္တိုင္းက်မႈမ႐ွိျခင္း၊ အားနည္းေနျခင္းတို႔ခံစားရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ဆရာဝန္မ်ားနဲ႔ ျပသကာ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
စိုင္းျမတ္သူ