” သုက္ရည္တြင္ေသြးပါျခင္း “

သုက္ရည္ထဲမွာေသြးပါတယ္ဆိုတဲ့အျဖစ္အပ်က္ဟာ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့သိပ္မရိွပါဘူး။ ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ၿပီဆိုရင္လည္း စိတ္ပူပန္ေသာကျဖစ္ရပါတယ္။ သို႔ေလာသို႔ေလာစဥ္းစားစရာေတြျဖစ္လာၿပီး စိတ္ပင္ပန္းတတ္ၾကပါတယ္။

သုက္ရည္ထဲမွာေသြးပါေစႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွပါတယ္။ သုက္ရည္ထုတ္လုပ္ရာအစိတ္အပိုင္း၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ထိခိုက္ထားရင္ေသြးပါႏိုင္ပါတယ္။ ဆီးႀကိတ္ေရာင္တာ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္တာေတြေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲအေနနဲ႔ေတာ့ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာလိုေရာဂါမ်ဴိးရိွေနတာေၾကာင့္လည္းေသြးပါတတ္ပါတယ္။

သုက္ရည္မွာေသြးပါတာအျပင္ အျခားေဝဒနာေတြအေနနဲ႔ ေဝွးေစ့ေရာင္ရမ္းတာ၊ နာက်င္နာ၊ ေပါင္ၿခံမွာအလံုးအႀကိတ္စမ္းမိတာ၊ ေပါင္ၿခံနာတာေတြရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္တာနဲ႔သက္ဆိုင္ေနရင္ေတာ့ ဆီးပူဆီးက်ဥ္တာ၊ ဆီးေအာင့္တာ၊ ဆီးအေရာင္မေကာင္းတာ စတာ ေတြနဲ႔ပါယွဥ္တြဲေနႏိုင္ပါတယ္။
သုက္ရည္ထဲေသြးပါတာရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဆီးႀကိတ္ကေန အသားစယူလို႔ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေသြးပါလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ မေပါ့ဆသင့္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္အရမ္းစိုးရိမ္ေသာကေရာက္တာမ်ဴိးမလုပ္ပဲ သတိထားၿပီးေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ပမာဏအနည္းအမ်ား၊ ပါတဲ့အႀကိမ္အေရအတြက္ စတာေတြကိုဂ႐ုတစိုက္မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။
ကုသဖို႔အတြက္ကေတာ့ လိုအပ္ခ်င္မွလိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ေသြးပါတဲ့ျဖစ္စဥ္ဟာ အရမ္းစိုးရိမ္ဖို႔မလိုအပ္လို သူ႕ဟာသူေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္ပါတယ္။ ဆီးႀကိတ္ကေန အသားစယူထားရင္လည္း ဆီးႀကိတ္ကေသြးတိတ္သြားတာနဲ႔ အလိုလိုပဲေပ်ာက္သြားမွာပါ။

အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ တျခားအေၾကာင္းရင္း ေၾကာင့္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအေျကာင္းရင္းကိုပဲ အဓိကထူာၿပီးကုသရမွာပါ။ ဥပမာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္တာကို ပိုးသတ္ေဆးေပးလိုက္တာမ်ဳိးနဲ႔ကုသလိုက္တာနဲ႔ေသြးပါတာလည္းရပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္အေရးႀကီးတာကေတာ့ သုက္ရည္ထဲမွာေသြးပါလာၿပီဆိုတာနဲ႔ သတိထားၿပီးေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ေဝဒနာရဲ႕သေဘာသဘာဝကိုလည္း သိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးပါတဲ့အခ်ိန္အရမ္းၾကာလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ကုသမႈခံယူသင့္ပါတယ္။

Dr. ZZ