ပါ၀င္ေသာေဆး-Evening primrose oil 400mg, Fish oil 100mg, D-a tocopherol 1mg ၊

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-အဆစ္ေရာင္ျခင္း နွင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္မ်ား၊ ေသြးတြင္း ကိုလက္စေတာမ်ားသူမ်ား၊ နွလံုးေရာဂါ ကာကြယ္လိုသူမ်ား။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁-၃ လံုး တစ္ေန႔ ၃ၾကိမ္။ ၁၂ပတ္မွ ၁၆ ပတ္အမ်ားဆံုး သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-အရက္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ေဆးဒဏ္မခံနိုင္သူမ်ားတြင္ ေခါင္းကိုက္တတ္ပါသည္။ ေသြးက်ဲေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲေသာက္ပါက ေသြးတိတ္ၾကာေစပါသည္။ ေဆးစေသာက္ခ်ိန္၌ ကိုယ္ေပၚတြင္ အနီစက္မ်ားေပၚတတ္ပါသည္။ ၈-၁၂ ပတ္အၾကာတြင္ ေပ်ာက္နိုင္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ဗိုက္မအီမသာျဖစ္ျခင္း။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)