သင္သတိမျပဳမိေသာ ဒိန္ခ်ဥ္၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ဒိန္ခ်ဥ္တြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အာနိသင္မ်ားစြာပါရွိပါသည္
(၁)ဒိန္ခ်ဥ္သည္ အစာေျခဖ်က္ျခင္းကိုေကာင္းေစေသာ
အာနိသင္ရွိ၍ အစာေၾက၊ေလထိုးသက္သာ ေစပါသည္
(၂)ဒိန္ခ်ဥ္သည္ အူမႀကီးကင္ဆာ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္
(၃)ဒိန္ခ်ဥ္သည္ အရိုးအဆစ္ သန္မာ၍ အရိုးပြျခင္းကို ကာကြယ္ေပး၍ ေသြးဆံုးၿပီး
အမ်ိဳးသမီးမ်ားေသာက္သံုးရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္
(၄)ဒိန္ခ်ဥ္သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလၽွာ့က်ေစေသာ အာနိသင္ အထူးသျဖင့္ ခနၱာကိုယ္
အဆီေလၽွာ့က်ေစေသာ အာနိသင္ရွိ၍ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလၽွာ့လိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္
(၅)ဒိန္ခ်ဥ္သည္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ေကာင္းမြန္ေစသျဖင့္ ကိုယ္ခံအားနည္း၍ မၾကာခဏ ဖ်ားနာသူမ်ား
ေသာက္သံုးရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္
(၆) ဒိန္ခ်ဥ္သည္ ေသြးေပါင္က်ေစေသာ အာနိသင္လည္းရွိသျဖင့္ ေသြးတိုးရွိသူမ်ားလည္း ေသာက္သံုး
သင့္ပါသည္
(၇)ဒိန္ခ်ဥ္သည္ ကိုယ္တြင္းရွိ မေကာင္းေသာ ကိုလ္လက္စတီေရာ(cholestrol) က်ေစပါသည္
(၈) ဒိန္ခ်ဥ္သည္ စိတ္ညစ္ညဴးျခင္းကို ေျပေပ်ာက္ေစ၍ စိတ္မေပ်ာ္ရြင္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ေသာက္သံုးႏိုင္သည္