ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစေသာ အခ်ိဳမပါ ေကြကာ

အခ်ိဳမပါေသာ ေကြကာအုတ္ (Oat Meal) ဟာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အမ်ိဳးအႏြယ္ဝင္
ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ
ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အမၽွင္ဓာတ္၊ ဗီတာမင္ E, ဘီတာ ဂလူတင္ ,ဆိုင္ပိုနင္ဓတ္မ်ား
မ်ားစြာပါဝင္ပါသည္
ကိုယ္တြင္းရွိ မလိုအပ္ေသာ အဆီ၊အခ်ိဳဓာတ္မ်ားကို ခနၱာကိုယ္ျပင္ပ သို႔စြန္႔ထုတ္ေပးၿပီး
ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစေသာအာနိသင္ရွိပါသည္
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလၽွာ့ခ်ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အစားအစာျဖစ္ပါသည္
Oat Meal မွာပါတဲ့ ဘီတာ ပိုလီဆက္ခရိုဒ္ကို လူ၏ခနၱာကိုယ္မွ စုပ္ယူျခင္း၊ေျခဖ်က္ႏိုင္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္
ကိုယ္အေလးခ်ိန္မတက္ဘဲ ဝမ္းအျဖစ္ႏွင့္သာ ကိုယ္တြင္းမွ စြန္႔ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္လည္း ေလၽွာ့ျခင္၊ ဗိုက္ဆာသည့္ ဒုကၡလည္းမခံစားျခင္သူတို႔ အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပလွပါသည္
ေသာက္သံုးပံုမွာ
အဆီထုတ္ထားေသာႏို႔ (Low Fat Milk) ႏွင့္ ေရေႏြးေဖ်ာ ထားေသာ ေကြကာ (oat meal) တို႔ကို
သမေအာင္ေရာေမႊ၍ စားသံုးႏိုင္ပါသည္
ေသာက္သံုးရန္အခ်ိန္မွာ
ညေနစာ ေလၽွာ့စားသူ (သို႔) လံုးဝမစားသူမ်ားအေနႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း စားသံုးျခင္းျဖင့္
ကိုယ္ေလးခ်ိန္ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္