သံပရာရည္ ေသာက္သံုးျခင္း၏ အက်ိဳး

မနက္ခင္းတိုင္းတြင္ သံပရာရည္ တစ္ခြက္ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးျခင္းက
သင့္အား ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစသည္
(၁)အစာေျခဖ်တ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစသည္
(၂)ကိုယ္ခံအားစနစ္ေကာင္းေစသည္
(၃)ကိုယ္တြင္းလိုအပ္ေသာ ေရဓာတ္ျဖည့္တင္ေပးသည္
(၄)က်န္းမာေသာ အသားအေရကို ရရွိေစသည္
(၅)ေယာင္ရမ္းျခင္း ေလ်ာ့က်ေစသည္
(၆) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစသည္
(၇)အူကိုသန္႔ရွင္းေစသည္
(၈)ခံတြင္းအနံ႔ေပ်ာက္ေစသည္
(၉)ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေစသည္