အေရးေၾကာင္းမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္

အသက္အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္ လူအမ်ားစုတြင္ မ်က္ႏွာအေရးအေၾကာင္းမ်ား ေပၚလာတတ္ၾကသည္၊ ထိုအေရးေၾကာင္းမ်ားကပင္
သင္၏အမူအက်င့္ တို႔ကိုေဖာ္ျပေနသည္ဟုဆိုလၽွင္ အံ့ဩဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။
မွန္ပါသည္၊ မ်က္ႏွာအေရးအေၾကာင္းမ်ား ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔ …
(၁) သင္၏ ႏွာေခါင္းၾကားတြင္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားရွိပါသလား?
ဒီႏွာေခါင္းၾကားအေရးအေၾကာင္းက သင္ဟာ ေနေရာင္ျခည္ထိေတြ႕ျခင္းမ်ားသူျဖစ္ေၾကာင္း
ျပသေနပါသည္၊ သင္ဟာ မၾကာခဏ မ်က္ေမွာင္က်ဳံ႕သူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပေနပါသည္။
ေရွာင္ရန္မွာ။ ။ေကာ္ဖီႏွင့္ ကဖိန္းဓာတ္မ်ား ေရွာင္သင့္ပါသည္
(၂) သင္၏နဖူးေပၚတြင္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားရွိေနပါသလား?
ဒီႏွဖူးေပၚရွိ အေရးအေၾကာင္းမ်ားက သင္ဟာေနေရာင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းမ်ားသူျဖစ္ၿပီး နဖူးမၾကာခဏ
တြန႔္တတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။
ထိန္းသိမ္းရန္မွာ။ ။ ဓာတ္တိုးဆန႔္က်င္ေသာ (Antioxidant) မ်ား ပိုမိုစားသုံးေပးျခင္း၊ေရပိုမို ေသာက္သုံးျခင္းတို႔ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းနိုင္သည္။
(၃) မ်က္လုံးအစြန္းတြင္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားရွိေနပါသလား?
ထိန္းသိမ္းရန္မွာ။ ။ ေနေရာင္ထဲထြက္လၽွင္ေနကာမ်က္မွန္တပ္ျခင္း၊
ေမွာက္လၽွက္မအိပ္မိေအာင္ေရွာင္ၾကည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္
(၄) ပါးစပ္အနားတစ္ဝွိက္တြင္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားရွိေနပါသလား?
ဒီအေရးအေၾကာင္းက သင္ဟာ အခ်ိဳရည္အေအးတို႔ကို ပိုက္ႏွင့္စုပ္ေသာက္တတ္သူ၊ ေလခၽြန္တတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းျပေနပါသည္။
ထိန္းသိမ္းရန္မွာ။ ။ ဗီတာမင္ C ပုံမွန္ ေသာက္သုံးျခင္း
အေရျပားအားျဖည့္ အာဟာရ (Collagen) ေသာက္သုံးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။