ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ က်န္းမာေရး

ငွက္ေပ်ားသီးတြင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစေသာ
အာနိသင္မ်ားစြာရွိပါသည္
(၁)ေသြးေပါင္က်ေစသည္
(၂)ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစသည္
(၃)ႂကြက္တက္ျခင္းသက္သာေစသည္
(၄) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းေပးသည္
(၅)အားကစားမလုပ္မီ အေမာခံႏိုင္ေအာင္စားသံုးႏိုင္သည္
(၆)ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား မနက္ပိုင္းတြင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းသက္သာေစသည္