လံုေလာက္မွ်တေသာ အစားအေသာက္ပံုစံ

လံုေလာက္မွ်တေသာ အစားအေသာက္ပံုစံ ဆိုသည္မွာ အစာအုပ္စု ၃စုမွ အစားအစာမ်ား အခ်ိဳးက် ပါဝင္၍ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာရန္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္ ၆ မ်ိဳးလံုးပါဝင္သည့္ အစာအေသာက္ပံုစံကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ စားသံုးသင့္ေသာအစားအစာမ်ား

  • ကစီဓာတ္မ်ားေသာအစားအစာမ်ား-ထမင္း၊ ေပါင္မုန္႔၊ ေခါက္ဆြဲ၊ အာလူး စသည္တို႔သည္ စြမ္းအင္အမ်ားဆံုးေပးနိုင္ေသာ အဓိက အစာအုုပ္စုဝင္ျဖစ္ပါသည္။
  • ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ား- သစ္သီး ၆ စိတ္ သို႔ ပဲ သို႔ အနည္းငယ္ခ်က္ထားေသာ အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေန႔စဥ္ စားသံုးေသာအစားအစာမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာအုပ္စုျဖစ္၍ မပါမျဖစ္စားသံုးေပးရပါမည္။
  • အသား၊ ငါးမ်ား-ဆီမပါဘဲ ခ်က္ျပဳတ္စားနိုင္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အဆီနည္းေသာအသားမ်ား (ဥပမာ-အဆီအေခါက္မပါေသာ ဝက္သား)၊ ငါးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မွရေသာ အသားဓာတ္မ်ားကို ပိုမိုစားသံုးသင့္ပါသည္။
  • နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား-အဆီေလ်ာ့ထားေသာႏြားနို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ဒိန္ခဲမ်ားလည္း အနည္းငယ္စားသံုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
  • အဆီႏွင့္ သၾကားပါေသာအစားအစာမ်ား-အဆီမ်ားမ်ားခ်က္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ ေၾကာ္စားသည္ထက္ ျပဳတ္၊ ကင္၊ ေပါင္း၊ ခ်က္စားျခင္းက ပိုေကာင္းပါသည္။ အသင့္စားမုန္႔မ်ားနွင့္ အေအးမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
  • ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သံုးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

စားသံုးသင့္ေသာပမာဏ

  • ကစီဓာတ္ပါေသာအစားအစာမ်ားကို ေန႔စဥ္စားသံုးေသာ အစားအစာ၏ ၃ပံု ၁ပံုခန္႔ ပါဝင္ရပါမည္။
  • ထို႔အတူ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားသည္လည္း ၃ပံု ၁ပံု ခန္႔စားေပးသင့္ပါသည္။
  • က်န္ ၃ပံု ၁ပံု တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာမ်ား မွ်တစြာ စားေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေသာအစားအေသာက္ပံုစံ ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)