စိတ္ဖိစီးျခင္းက က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစပါသလား? (Is Stress Good for Health? | Bad Stress)

ခဏတာစိတ္ဖိစီးမႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ေက်ာ္လြားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေရရွည္စိတ္ဖိစီးမႉျဖစ္ေပၚေနျခင္းက သင့္အား ေအာက္ပါ
က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
(၁) ေခါင္းကိုက္ျခင္း
(၂) ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
(၃) အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း
(၄) ဝက္ျခံေပါက္ျခင္း
(၅) မွတ္ဥာဏ္အားနည္းလာျခင္း
(၆) ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း
(၇) ေသြးတိုးျခင္း
(၈) ဆီးခ်ိဳတက္ျခင္း
(၉) အစာမေၾကျဖစ္ျခင္း
(၁၀) အိုမင္းရင့္ေရာ္ျမန္ျခင္း
(၁၁) ကိုယ္ခံအားနည္းျခင္း
(၁၂) ဗိုက္ပူလာတတ္ျခင္း
(၁၃) ခါးေအာက္ပိုင္းနာတတ္ျခင္း