ကေလး diaper အမ်ိုးအစားမ်ား

အဓိကအားျဖင့္ ကေလး diaper ကို၂မ်ိုးခဲြနိုင္သည္။တစ္ခါသုံး diaper (disposable diaper) နွင့္ ျပန္လည္ေလ်ွာ္၍အသုံးျပုနိုင္ေသာ အဝတ္စနွင့္လုပ္သည့္ diaper (cloth diaper) တို့ျဖစ္သည္။ ယင္း၂မ်ိုးေအာက္တြင္မွ အမ်ိုးအစားမ်ားထပ္၍ခဲြနိုင္ေသးသည္။

တစ္ခါသုံး diaper (Disposable diaper)

တစ္ခါသုံး diaper မ်ားသည္ သုံးရပိုလြယ္ကူသည္။ ေလ်ွာ္ဖြပ္စရာမလိုေသာေျကာင့္အလုပ္ရႈပ္သက္သာသည္။ သုိ့ရာတြင္ ေစ်းျကီးသည္။ အမွိုက္ပြ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေစပဲ ဘက္တီးရီးယားျဖင့္အလိုအေလ်ာက္ပ်က္စီးေစေသာ diaper (ecofriendly diaper) မ်ားမွာမူ အလြန္ေစ်းျကီးသည္။ အျမြွာပူးေမြးထားေသာမိခင္အမ်ားစုသည္ ေလ်ွာ္ဖြပ္ရေသာ (cloth diaper) အသုံးျပုလ်ွင္ အလြန္အလုပ္ရႈပ္မည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ တတ္နိုင္လ်ွင္တစ္ခါသုံး diaper အသုံးမ်ားျကသည္။ Diaper ဝယ္လ်ွင္တစ္ခါတည္းနွင့္အမ်ားျကီးဝယ္မထားသင့္ပါ။ ကေလးျကီးလာလ်ွင္ မေတာ္ေတာ့ဘဲ အလကားျဖစ္ကုန္နိုင္သည္။ တံဆိပ္ေျပာင္းသုံးလ်ွင္လည္း အညြွန္းေသခ်ာဖတ္သင့္ပါသည္။ အခ်ို့တံဆိပ္မ်ားသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခုအရြယ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္မတူေသာေျကာင့္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါသုံး diaper မ်ားကိုအမ်ိုးအစားမ်ားထပ္၍ခဲြနိုင္ေသးသည္။ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္သုံးေသာ newborn diaper မ်ားတြင္ ခ်က္ျကိုးျဖတ္ထားေသာေနရာကို မထိမိေစရန္လုပ္ေပးထားသည္။ ကေလးမ်ားအား မိမိဘာသာအိမ္သာတက္တတ္ေစရန္ေလ့က်င့္ေပးခ်ိန္တြင္သုံးေသာ diaper (Pull-ups) မ်ားမွာ သာမန္အတြင္းခံမ်ားနွင့္ပို၍ဆင္သည္။ အနည္းငယ္စုိရုံမ်ွနွင့္ ေအးေသာခံစားမႈရရွိေစရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖင့္ အိမ္သာသြားရမည့္အခ်ိန္သိရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ညအိပ္ခ်ိန္တြင္သုံးေသာ diaper (Overnight diaper) မ်ားသည္စုပ္အားပို၍ေကာင္းသည္။ ၁၂နာရီခန့္ diaper မစိုေစရန္ကာကြယ္ေပးသည္။ ကေလးအနညး္ငယ္ျကီးလာေသာအခါ ေရကူးခ်ိန္တြင္အသုံးျပုနိုင္ေသာ (swim diaper) ဟူ၍လည္းရွိေသးသည္။ ခရီးသြားေသာအခါနွင့္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းပို့ေသာအခါမ်ိုးတြင္ တစ္ခါသုံး diaper သုံးျခင္းက ပို၍အဆင္ေျပႏိုင္သည္။

ေလ်ွာ္၍ျပန္လည္အသုံးျပုရသည့္ အဝတ္စနွင့္ျပုလုပ္ထားေသာ diaper (Cloth diaper)

‌ တစ္ခါသုံးနွင့္စာလ်ွင္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားျကီးသက္သာေစသည္။ အျကီး၏ diaper မ်ားကို ေနာက္အငယ္ေလးမ်ားတြင္လည္း လက္ဆင့္ကမ္းသုံးနိုင္သည္။ တစ္ခါသုံးေလာက္လည္း အမွုိက္မပြေပ။ သုိ့ရာတြင္ diaper ဝတ္ေသာအရြယ္ကေလးငယ္တစ္ေယာက္မကရွိျခင္း(သုိ့) အျမြွာေလးမ်ား၏မိခင္မ်ားတြင္ diaper ေလ်ွာ္ဖြပ္ေနလွန္းရျခင္းျဖင့္ အလုပ္အလြန္ရႈပ္မည္ျဖစ္သည္။ ခ်ည္သား၊ဖလန္နယ္ ႏွင့္မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါအသား စသျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိသည္။ Prefold diaper မ်ားသည္အၫႊန္းတြင္ပါသည့္အတိုင္း ေခါက္၍အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ိတ္ (သုိ႔) တြယ္အပ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ေပးရမည္။ အဝတ္အစားမ်ားမေပေစရန္ diaper အျပင္ဘက္မွသုံးရသည့္ ေရစိုခံအကာလိုအပ္ပါသည္။ Fitted diaper မ်ားမွာမူ ေခါက္၍ဝတ္ေပးစရာမလိုပါ။ ခ်ိတ္(သုိ႔)တြယ္အပ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ေပးရန္သာလိုအပ္သည္။ သူသည္လည္း ေရစိုခံအကာလိုအပ္သည္။ Pocket diaperမ်ားသည္ ေရစိုခံအကာသုံးရန္မလိုအပ္ပါ။ သို့ရာတြင္ သူနွင့္အတူပါေသာ စုပ္ယူမႈအစြမ္းရွိသည့္ ပစၥည္းကို အိတ္အတြင္းသုိ့ထည့္ေပးရမည္။ All-in-one diaper မ်ားသည္တစ္ခါသုံး (disposable diapers) မ်ားနွင့္ဆင္တူသည္။ ေရစိုခံအကာ နွင့္စုပ္ယူမွုအားေကာင္းေသာပစၥည္းမလိုအပ္ပဲ အသင့္သုံးနိုင္သည္။ သုိ့ေသာ္diaperထူေသာေျကာင့္ေလ်ွာ္ျပီးလ်ွင္ေျခာက္ေသြ႔ရန္အခ်ိန္ျကာသည္။

‌ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ႏွစ္မ်ိုးစလုံးအားစမ္းသုံးျကည့္၍ မိမိနွင့္အဆင္ေျပသည္ကိုသုံးသင့္သည္။ သုိ့မဟုတ္ပါက တစ္မ်ိုးတည္းမသုံးပဲ အိမ္တြင္ cloth diaper သုံး၍ ခရီးသြားျခင္းနွင့္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းပို့ေသာအခါမ်ိုးတြင္ disposable diaper သုံးျခင္းမ်ိုး ျပုလုပ္သင့္ပါသည္။

‌ ေမတၱာမြန္ျဖင့္

‌ ေႏြ