ကေလးကို ကားႏွင့္ အျပင္ဘယ္လိုေခၚသြားမလဲ?

မိဘဆိုတာ ရင္ေသြးေလးေတြကို အေကာင္းဆံုးထက္ပိုတာကိုသာ ေပးခ်င္ၾကသူခ်ည္းသာ၊

အစားအစာဆိုလည္း ေဘးကင္းဖို႔၊ သြားလာရင္လည္း ထိခိုက္မႈမရွိေစဖို႔ အစစ အရာရာႀကိဳတင္ေတြးေတာ ပူပင္တတ္ၾကသည္ ဒါဆို သြားလာတဲ့ အခ်ိန္ ေဘးကင္းေစဖို႔ ေမေမတို႔အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္မယ့္ ပစၥည္းေလးတစ္မ်ိဳး အေၾကာင္း ဗဟုသုတ မၽွေဝ ခ်င္ပါတယ္

အဲ့ဒါကေတာ့ ကေလးကားစီးခံုေလးေတြပါ၊

အရင္ဆံုး ကေလးကားစီးခံု ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးေလးေတြ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္

ယေန႔ေခတ္ဟာ သြားလာလႈပ္ရွားမ်ားတဲ့ေခတ္မို႔ ကေလးကို ကားေပၚတင္ကာ သြားလာၾကရပါတယ္။ ကေလးကို လူႀကီးမ်ားလို မစီးေစဘဲကားစီးခံုႏွင့္ စီးေစျခင္းဟာ တကယ္လို႔ ယဥ္မေတာ္တဆ အနၱရာယ္ ျဖစ္ပြား၍ ထိခိုက္ျခင္းမွ ၉၀% ခန္႔ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ ကေလးရဲ႕ ႏုနယ္တဲ့ ေခါင္း၊လည္ပင္းတို႔ကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားလို႔ပါ။

ကေလးကားစီးခံုေလးေတြကို ဝယ္မယ္ဆိုရင္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ထည့္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

  • (၁) ကေလး ေျခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္းသြင္းရန္ သိုင္းၾက္ဳးပါရဲ႕လား?
  • (၂) ပခံုးသိုင္းႀကိဳး ႏွစ္ခုပါရဲ႕လား? သိုင္းႀကိဳးက အတင္းအေလၽွာ့လုပ္ႏိုင္ရဲ႕လား?
  • (၃) ကိုယ့္ကားႏွင့္ ကေလးထိုင္ခံု အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ပါရဲ႕လား?
  • (၄) ခါးကို တစ္ပတ္ပတ္လို႔ရေသာ ခါးပတ္ႀကိဳးပါ ပါရဲ႕လား?

ကေလး ကားစီးခံု ႏွင့္ သတိျပဳဖြယ္မ်ား

  • (၁) ကေလးကားစီးခံု ကို ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္တြင္ ကား၏ ေနာက္မွန္ဘက္သို႔လွည့္ထားျခင္းက မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈျဖစ္လၽွင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ် ၃ ဆခန္႔ေလၽွာ့နည္းေစပါသည္
  • (၂) ကေလးကားစီးခံုကို ေသခ်ာ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစမွသာ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ပါတယ္
  • (၃) ကေလးကားစီးခံု မဝယ္ခင္မွာ တပ္ဆင္ပံု ကို ေသခ်ာဖတ္ၿပီးမွသာ ဝယ္သင့္ပါတယ္
  • (၄) ကေလး အသက္အရြယ္ ၅ ႏွစ္ေအာက္သာလၽွင္ ကားစီးခံု သံုးသင့္ၿပီး ကေလး အသက္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္လၽွင္ လူႀကီးထိုင္ခံုတြင္ ခါးပတ္ပတ္၍ စီးသင့္ပါသည္

ကေလးအားလံုးအနၱရာယ္ ကင္းေစရန္ ရည္ရြယ္လၽွက္

မယ္တင္ ( ေဆး _ ၁)