ပါ၀င္ေသာေဆး-Urea

ေဆးပံုစံ-လိမ္းေဆးခရင္။

အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-အေရျပားထူ၍ ေၾကးကြက္ထျခင္းမ်ား၊ ဥပမာ- ထိေတြ႔ရာမွ ကူးစက္တတ္ေသာ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွင္းခူနာ၊ ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာႏွင္းခူ၊ ေဆာင္းတြင္း အေရျပားယားယံျခင္း၊ အက္ကြဲျခင္း။

သံုးစြဲရန္အညႊန္း- အေရျပားအနာေပၚတြင္သာ လိမ္းရန္။

လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ေရာင္ေနေသာ အေရျပား သို႔ ဆားငံရည္ထြက္ေနေသာ အေရျပားေပၚတြင္ မလိမ္းသင့္ပါ။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)