ပါ၀င္ေသာေဆး-Fusidic acid

ေဆးပံုစံ-လိမ္းေဆးအဆီပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-Staphylococcus ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ား( ျပည္တည္နာ စသည္) ႏွင့္ အျခားေသာ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အေရျပားပိုးဝင္ျခင္းမ်ား။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- တစ္ေန႔ ၂ၾကိမ္ သို႔ ၃ၾကိမ္ အနာေပၚသို႔ ခပ္ပါးပါး လိမ္းပါ။ ၇ရက္ခန္႔ သံုးစြဲပါ။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊ ဤေဆးနွင့္ မတိုးေသာ ပိုးအမ်ိဳးအစားေရာဂါမ်ား။ မ်က္လံုးတြင္းသို႔ ေဆးထည့္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ေဆးယဥ္ပါးျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ား ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ သံုးစြဲပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း စသည္။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)