ပန္းနာရင္ၾကပ္သမားတို႔သည္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံကုိ ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ အေမာေဖာက္ျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ကာ သက္တမ္းေစ့ ေနထိုင္နိုင္ပါသည္။

၁။ ဓာတ္မတည့္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သတိျပဳ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
-အလြန္ေမႊးေသာ ေရေမႊးမ်ား၊ ပန္းမ်ား အသံုးမျပဳသင့္ပါ
-အိမ္တြင္း ကားတြင္းထားေသာ ပရုတ္လံုးမ်ား၊ စပေရးမ်ား၊ ေလသန္႔ေစရန္ ျဖန္းေသာ air fresherမ်ားကို အနံ႔မျပင္းပါေစနွင့္
-မီးေသြးမီးဖို မသံုးသင့္ပါ
-ဆႏြင္းမိႈင္း တိုက္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ
-႐ြက္ေႂကြမ်ား ရိႈ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ရ
-အေမြးတိုင္၊ ျခင္ေဆးေခြ မသံုးသင့္ပါ
-ေဆးလိပ္ေငြ႕ အစရွိေသာ အေငြ႕မ်ား မတည့္သျဖင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္သင့္ပါ
-ဖုန္မႈန္႔၊ သဲမႈန္႔၊ ပိုးဟပ္ေခ်း အစရွိေသာ အညစ္အေၾကး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သတိျပဳပါ
-အစားအစာကို ဓာတ္မတည့္ျခင္း ရွိပါက ပင္လယ္စာ၊ ပုစြန္ အစရွိေသာ မိမိမတည့္ေသာအစားအစာကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ
-အက္စ္ပရင္ တည့္မတည့္ ဂရုျပဳပါ။ အက္စ္ပရင္ေၾကာင့္ ထႂကြေသာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ဟူ၍ ရွိပါသည္။
-ေလ့က်င့္ခန္းေၾကာင့္ ရင္ၾကပ္တတ္ပါက ျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားနွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ
-တိရစၧာန္အေမြးမ်ားလည္း ဓာတ္မတည့္ျဖစ္တတ္သျဖင့္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

၂။ ေဆးမ်ားကို ကိုယ္နွင့္မကြာ ေဆာင္ယူပါ
– ပန္းနာရင္ၾကပ္ သမားတို႔သည္ မိမိတို႔ ရွဴေနက် ေဂါက္တံေလးမ်ား၊ ေသာက္ေနက်ေဆးမ်ားကို ေဆးအိတ္ကေလးနွင့္ သီးသန္႔ထားရွိကာ သြားေလရာ ေဆာင္ယူၾကရမည္။
-မိမိ ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သိရွိကာ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းသာ မွီဝဲပါ

၃။ ေဆးမ်ား အလြန္အက်ြံ ေသာက္မိျခင္း
ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေဝဒနာရွင္ တစ္ဦးအေနနွင့္ ေဆခန္းသြားသက္ ၾကာျမင့္လာေသာအခါ မိမိဘာသာ ေဆးခ်ိန္ဆျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္လာၾကသည္။ ထိုအခါ ေအာက္ပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါသည္။
– Salbutamol ရွဴေဆး/ေသာက္ေဆးအား လိုသည္ထက္ပို၍ အေနေခ်ာင္ေစရန္ ရွဴျခင္း ေသာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ရင္တုန္ျခင္း၊ ေျခတုန္လက္တုန္ ကတုန္ကယင္ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
– Steroidပါေသာ ေဆးမ်ား မိမိသေဘာနွင့္မိမိ ေသာက္သံုးပါက ေသြးတိုးျခင္း၊ ေဖာေယာင္ျခင္း၊ ကိုယ္ခံအားက်ျခင္းတို႔ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

၄။ တုပ္ေကြးမမိေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ
-တုပ္ေကြးမိျခင္း၊ အေအးမိျခင္းတို႔သည္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေဖာက္ေစနိုင္သျဖင့္ သတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တတ္နိုင္ပါက တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆး ထိုးထားပါ။

ေဒါက္တာယမင္း(ေဆး ၁)