ေျပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကျပီလား။

ဝိတ္က်ေစဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်န္းမာေရးေကာင္းေစခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ကာယ လွပေစလိုတာပင္ျဖစ္ျဖစ္ အေျပးအားကစား ျပဳလုပ္ၾကသူေတြ ရွိၾကေပသည္။
•တစ္မိုင္ ေျပးလွ်င္ ကယ္လိုရီ ၁၀၀ခန္႔ေလာင္ကၽြမ္းေစျပီး
•အရိုးမ်ားသန္မာလာေအာင္ပါ ကူညီေပးတဲ့အတြက္ အသက္ၾကီးလွ်င္ျဖစ္တတ္ေသာ ဒူးနာေဝဒနာကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။
•ထို႔ျပင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၂ နာရီခန္႔ေျပးျခင္း ျဖင့္ အသက္ ၆ႏွစ္ခန္႔ ပိုရွည္ၾကသည္ဟုပါ ဆိုလာၾကသည္။
•စိတ္ဖိစီးမႈကိုပါ ေလ်ာ့နည္းေစျပီး စိန္ေခၚမႈေတြကိုပါ ရင္ဆိုင္နိုင္ေသာ အားအင္မ်ား ရရွိလာသည္ဟု အခ်ိဳ႕ အေျပးအားကစားျပဳလုပ္သူမ်ားက ဆိုၾကေလသည္။

အားကစား မလုပ္ဘူးပါဘဲလ်က္ ရုတ္ခ်ည္း အျပင္းအထန္လုပ္တာသည္ မေကာင္းပါ။ ထို႔ျပင္ အေျပးမတတ္ပါက မိမိကိုယ္မိမိ ထိခိုက္နိုင္သည့္အျပင္ ေျခလွမ္းတိုင္းသည္ သင့္အတြက္ က်ိန္စာတစ္ခုျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ား သံုးၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေျခလွမ္းတုိင္းသြက္လက္စြာ ေျပးနုိင္ပါလိမ့္မည္။

၁။ ေျပးႏႈန္းကို သတ္မွတ္ပါ။
လူအမ်ားဟာ ေျပးသည္ဟု ဆိုလိုက္တာနွင့္ ျမန္ျမန္ေျပးဖို႔သာ စိတ္ကူးရွိျပီး အျမန္ေျပးေသာအခါ အသက္ရူမဝျဖစ္ျပီး ဆက္၍ မေျပးနုိင္ျဖစ္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုမွ စ၍ အေျပးေလ့က်င့္သူမ်ားသည္ ဤအမွားကို မၾကာမၾကာ ၾကဴးလြန္တတ္ၾကသည္။

မိမိေျပးရာတြင္ အျခားသူႏွင့္ စကားေျပာနုိင္ေသာ အေျခအေနရွိသည့္ ႏႈန္းျဖင့့္သာ ေျပးသင့္သည္။ အသက္တအားလုရႈေနရပါက ေျပးႏႈန္းကို ျပန္ေလ်ာ့ပါ။ ရပ္တန္႔နားျခင္းမျပဳဘဲ လိုအပ္ပါက လမ္းေလ်ာက္ျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းကိုနည္းေစျပီး မ်ားမ်ားေျပးနိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရမည္။

၂။ ေန႔တုိင္းမေျပးပါနဲ႔။
ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ ထပ္ကာထပ္ကာျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ လမ္းစဟုဆိုေသာ္လည္း တစ္ခါေျပးျပီးတိုင္း လိုအပ္ေသာ အနားယူမႈရရွိေစရန္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈနည္းေစရန္ ေန႔စဥ္ မေျပးသင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အစသမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္ ၃ရက္သာ အေျပးေလ့က်င့္သင့္သည္။ ၃ၾကိမ္ထက္ေတာ့ မေလ်ာ့သင့္ပါ။

၃။ အေဝးၾကီးေျပးနိုင္ဖို႔မလိုပါ။
ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေျပးနိုင္လဲ ဆိုတာနဲ႔၊ ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝးေျပးနုိင္လဲ ဆိုတာဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အၾကိဳက္ေပၚမူတည္ပါတယ္။ စေျပးသူေတြဟာ အခ်ိန္ကို ပို အေလးထားေပမယ့္ လက္ေရြးစင္ မာရသြန္ျပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးက အကြာအေဝးကို ပိုသေဘာက်ပါလိမ့္မည္။ ထိုအရာမ်ားထက္ ပံုမွန္ တစ္ပတ္ ၃ၾကိမ္ ခန္႔ ေျပးေနဖို႔သာ လိုေပသည္။ သို႔ေသာ္ အေျပးျပိဳင္ပြဲဝင္မည့္သူျဖစ္ပါက တိုး၍ေျပးသင့္ေသာ္လည္း အေလာမၾကီးဘဲ တစ္ပတ္ကို တစ္မိုင္ခန္႔သာ တိုးေလ့က်င့္သည္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အေျပးအားကစား သမားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစကုန္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)