စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရသလား?

စိတ္က်ေရာဂါဆိုသည္မွာ လူသိမ်ားလွေသာ ေရာဂါမဟုတ္ပါ။

ခံစားေနရေသာလူအမ်ားစုသည္ မိမိခံစားေနရမွန္းပင္ မသိဘဲရွိေနတတ္ၾကပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားျပတတ္ေသာလကၡဏာမ်ားက္ုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒီေဖာ္ျပပါလကၡဏာမ်ားအနက္ ၅ ခုခန္႔ ၂ပတ္အတြင္းခံစားေနရပါက စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနသူ

ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

၁) မိမိ တစ္ေန႔တာတြင္ စိ္တ္ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းမရွိဟု ခံစားရျခင္း၊ ဝမ္းနည္းလြယ္ျခင္း။

၂) ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးလာျခင္း

၃) စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ထိုင္းမိွုင္းျခင္း၊ လုပ္ျခင္ကိုင္ျခင္စိတ္မရွိျခင္း၊

အေၾကာင္းမရွိဘဲ အစားအေသာက္ပ်က္ေနျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း

( အခ်ိဳ႕တြင္မူ အစားအလြန္အမင္းစားျခင္းမ်ိဳးလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါသည္)

၄)ညစဥ္ရက္စက္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ သန္းေခါင္ေက်ာ္ႏိုးၿပီး ျပန္အိပ္မရျခင္း။

(အခ်ိဳ႕တြင္ တေနကုန္အိပ္ေနတတ္ၾကသည္)

၅) ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ သို႔ အလြန္တိ္တ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနျခင္း

၆) ေမာပန္းလြယ္ျခင္း၊ ဝမ္းသာစရာကိစၥရွိေသာ္လည္း မေပ်ာ္ႏိုင္ျခင္း

၇) မိမိကိုယ္ကို အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံစားေနရျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အသံုးမက်ဟုထင္ေနျခင္း

၈) စိတ္ဝင္စားမႈနည္းျခင္း၊ အာရံုမစိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ျခင္း

၉)မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသလိုစိတ္ရွိေနျခင္း၊ သတ္ေသရန္ႀကိဳးစားျခင္း

စိတ္က်ေရာဂါသည္ သတ္ေသသည္အထိ ဆိုးဝါးႏိုင္သျဖင့္ အေလးေပးကုသသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ားခံစားေနရပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

မယ္တင္(ေဆး ၁)