အူအတက္ေယာင္ျခင္း၊ ေပါက္ျခင္း

အားးးး ဗိုက္ထဲက ေအာင့္လိုက္တာ

ဗိုက္ေအာင့္လၽွင္ လူတိုင္း ေၾကာက္ေသာ ေရာဂါမွာ အူအတက္ေယာင္ျခင္း၊ ေပါက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္

သင္ အူအတက္ ေပါက္ေနၿပီလား

ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနပါက အူအတက္ေယာင္ေနနိုင္ပါသည္။
၁။ ခ်က္ပတ္လည္မွ စတင္နာေသာ ဗိုက္နာျခင္းသည္ ဗိုက္၏ ညာေအာက္ေထာင့္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕သြားျခင္း
၂။ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း
၃။ ညာေျခကို ေကြး၍ မရ၊ ေကြးလၽွင္ ဗိုက္နာျခင္း
၄။ ေငြ႕ေငြ႕ဖ်ားျခင္း
၅။ ဗိုက္တစ္ခုလုံး ေတာင့္တင္းကာ အထိမခံနိုင္ျဖစ္ျခင္း (ဤအဆင့္ထိ ျပင္းထန္ပါက အူအတက္ ေပါက္ထြက္ေနနိုင္သည္)
၆။ ဤသို႔မျဖစ္မီ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနျခင္း (ဝမ္းခ်ဳပ္တိုင္း မဟုတ္ေပ)

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားရွိပါက အူအတက္ေယာင္ျခင္းဟု ယူဆကာ နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းသို႔ အျမန္ဆုံး ျပသပါရန္။