ေၾကကြဲတာလား၊ စိတ္ဓာတ္က်တာလား

မရွိစကား မၾကားရလိုေသာဆုႏွင့္ ျပည့္စံုသူရွားပါးေသာ လူ႔ေလာကၾကီးတြင္ လူတိုင္းကိုယ္စီ ဆံုးရံူးမႈမ်ိဳးစံု ရွိေနနုိင္ပါသည္။ မိမိတန္ဖိုးထားေသာပမာဏႏွင့္အညီ ဆံုးရံူးသြားေသာအခါ ပူပန္ဝမ္းနည္းၾကရသည္။ ေသေသာသူ ၾကာလွ်င္ေမ့။ ေပ်ာက္ေသာသူ ရွာလွ်င္ေတြ႔ ဆိုေသာ္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ တစ္ခဏ ပူေဆြးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးေဆးပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စိတ္ဓာတ္က်ေနသူျဖစ္ပါက အျမန္ဆံုးကုစားေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မကုစားပါက မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသည္အထိ ျပင္းထန္တတ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနသူလား၊ စိတ္ဓာတ္က်ေနသူလား သိနားလည္ခြဲျခားနုိင္ပါမွ သူတစ္ဦး၏ အသက္ကို ကယ္နိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထိုနွစ္မ်ိဳး၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းသိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• ပူေဆြးသူမွာ တစ္စံုတစ္ဦးကို ဆံုးရံူးထားေသာအေျခအေနျဖစ္ျပီး စိတ္ဓာတ္က်ေနသူမွာမူ မိမိဘဝကို ဆံုးရံူးေနသူတစ္ဦးျဖစ္တတ္ပါသည္။

• ၂မ်ိဳးစလံုးတြင္ တူညီေသာ လကၡဏာမ်ား (ငိုျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း) စသည္တို႔ ရွိတတ္ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္က်ေနသူမွာ ပို၍ ျပင္းထန္တတ္ပါသည္။

• ပူေဆြးေနသူသည္ မိမိခ်စ္ျမတ္နိုးေသာသူကို ေတြ႔လိုျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ထိုသူ၏ အသံကို ၾကားလိုက္သည္၊ ထိုသူကို ေတြ႔လိုက္သည္ဟုထင္ျခင္း စသည့္ ဆႏၵထင္ျမင္ျခင္းမ်ားရွိတတ္ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္က်ေနသူမွာမူ မိမိကိုယ္ကို ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ထင္ျမင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ေျပာင္းလဲမူမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။

• ပူေဆြးသူမ်ားသည္ ၁ႏွစ္ခန္႔မွ်သာ ၾကာရွည္၍ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းနိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္က်သူမွာ ပို၍ အေျခအေနဆိုးရြားလာျပီး မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္သည္အထိ ျပင္းထန္တတ္ပါသည္။

• စိတ္ဓာတ္က်ေနသူမ်ားကို စိတ္ဓာတ္မက်ေသာေဆးမ်ား ေပးပါက ျပန္ေကာင္းလာတတ္သည္ကို ေတြ႔နိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနသူဟု ထင္ျမင္ပါက အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္း၊ သက္ဆုိင္သူ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား သတိေပးျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ေပးမည့္သေဘာရွိပါက ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသတိုင္ပင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစျခင္း တို႔ျဖင့္ အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ မိမိခ်စ္ေသာသူတစ္ဦး မဆံုးရံူးေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေပသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)