ေဆးဓာတ္မတည့္ျခင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚပါသနည္း

ေဆးတစ္ခု ခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္၌ ေသြးျဖဴဥ တစ္မ်ိဳးသည္ ထိုေဆးျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ခုခံအားစနစ္အား လွံု႔ေဆာ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေပးေသာေဆးမ်ားတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း လြန္စြာရွားပါသည္
ဒုတိယအႀကိမ္ သံုးစြဲေသာအခါမွ လကၡဏာမ်ား ျပတတ္ပါသည္

အထူးသျဖင့္
-မ်ိဳးရိုးရွိသူမ်ား
-ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေဝဒနာရွင္မ်ား
-ခုခံအားစနစ္ ေရာဂါရွင္မ်ား
-မၾကာခဏ ဓာတ္မတည့္တတ္သူမ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားပါသည္။

ဓာတ္မတည့္မႈ ဆိုး႐ြားစြာ ျဖစ္ေပၚပါက နီးစပ္ရာ ေဆးရံုေဆးခန္းတြင္ ေအာက္ပါကုသမႈ ခံယူပါ

၁။ေသြးေပါင္ က်ေနပါက ပုလင္းခ်ိတ္ရမည္
၂။ေျခရင္း ျမႇင့္ထားရမည္
၃။Chlopheniramine 10mg ထိုးရမည္
၄။hydrocortisone 200mg ထိုးရမည္
၅။အသက္ရႈၾကပ္ေနပါက အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက ပိုက္ထည့္ရမည္
၆။ECG ဆြဲရမည္
၇။သက္ဆိုင္ရာ အဆိပ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး၏ ေျဖေဆးရွိပါက ထိုးရမည္။