ပါ၀င္ေသာေဆး-L leucine, L isoleucine, L lysine, L phenylalanine, L threonine, L methionine, L tryptophan, L valine , thiamine, riboflavin, pyridoxine HCl, nicotinamide, Ca pantothenate, cyanocobalamin, folic acid, ascorbic acid, synthetic retinol conc, cholecalciferol, a tocopheryl acetate.

ေဆးပံုစံ-ေသာက္ေဆးရည္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-အာဟာရလံုေလာက္စြာ မစားသံုးသူမ်ား၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ကင္ဆာႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားျဖည့္တင္းရန္၊ ဆီးေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ maple syru urine disease ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာသူမ်ား၊ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရသူမ်ား စသည္တို႔တြင္ ဆံုးရံူးသြားေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ျဖည့္တင္းရန္၊ နလန္ထစသူမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁၅ စီစီ တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊ သက္ေစာင့္ဓာတ္မ်ားလြန္းသူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-pernicious anaemia ေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းျခင္းကို ကုသရန္ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ သက္ေစာင့္ဓာတ္ အလြန္တရာခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကို ဤေဆးျဖင့္ စ၍ မကုသင့္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ေဆးမတည့္ျခင္း၊ အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း စေသာ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)