အရက္ ျဖတ္ျခင္း

အရက္စြဲသူတစ္ေယာက္ အရက္ျဖတ္ေသာအခါ ျဖစ္နိုင္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာသည္

 • ေသာက္သံုးေသာ အရက္ပမာဏ၊
 • ေသာက္သံုးေသာ အခ်ိန္ကာလေပၚ မူတည္၍ ျပင္းထန္တတ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အရက္ျဖတ္မည္ဆိုပါက

 • ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း ရွိမရွိ
 • အျခားေသာ ေဆးမ်ားနွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲျခင္းမ်ားကိုပါ သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

အရက္သည္ ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုေၾကာစနစ္ကို ဖိထားသည့္သေဘာျဖစ္သည့္ အတြက္ အရက္ၾကာရွည္ သံုးစြဲသူတစ္ေယာက္ အရက္ျဖတ္ေသာအခါတြင္ ေအာက္ပါ ဦးေနွာက္အတြင္း ထၾကြေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။

၁။ အနုစား လကၡဏာမ်ား
အရက္ျဖတ္ျပီး နာရီအနည္းငယ္အတြင္း

 • သတိလစ္ျခင္း၊ အားနည္းသလိုခံစားရျခင္း
 • ေခၽြးျပန္ျခင္း၊ စိတ္ဆက္ေနျခင္း၊
 • ေသြးတိုးျခင္း၊ လက္တုန္ျခင္း၊ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ၁ရက္မွ ၃ ရက္အတြင္း ျပန္ေကာင္းနိုင္ပါသည္။

၂။ သာမန္အဆင့္ လကၡဏာမ်ား

 • အာရံုေျခာက္ျခားျခင္း-ကိုယ္ေပၚတြင္ ပိုးေကာင္ငယ္ေလးမ်ားေျပးေနသကဲ့သို႔ ခံစားရျခင္း၊ အၾကားနွင့္ အျမင္အာရံု ေျခာက္ျခားျခင္း။ သို႔ေသာ္ ထိုသူမ်ားသည္ သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္နိုင္စြမ္းရွိေသးသည္။
 • အရက္ျဖတ္ေသာအခါျဖစ္ေသာ တက္ျခင္း-ျပင္းထန္စြာတက္တတ္ပါသည္။
 • နွလံုးခုန္သံမမွန္ျခင္း

၃။ ျပင္းထန္ေသာ လကၡဏာမ်ား

 • အရက္ေၾကာင္ျခင္း
 • စိတ္ရူပ္ေထြးျခင္း
 • အသိမရွိဘဲ ျပင္းထန္စြာ အာရံုေျခာက္ျခားျခင္း
 • သတိေမ့ျခင္း
 • ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း
 • ေခၽြးအထြက္မ်ားျခင္း
 • ျပင္းထန္ေသာ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အရက္စြဲသူတစ္ေယာက္ အရက္ျဖတ္သည့္အခါတြင္ မိမိသေဘာျဖင့္ ျဖတ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ တတ္ကၽြမ္းသူနွင့္ တိုင္ပင္ကုသသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)