ေသြးေၾကာထဲ ေလပိတ္ဆို႔ျခင္း

ေသြးလႊတ္ေၾကာ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးျပန္ေၾကာထဲ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ေလပူေဖာင္း တစ္လုံုး သို႔မဟုတ္ တစ္လုံးထက္ပိုၿပီိး ဝင္သြားကာ ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ေစျခင္းကို ေသြးေၾကာ ေလပိတ္ဆို႔ျခင္း Air embolism လို႔ေခၚတယ္ ။ ေနာက္နာမည္တမ်ဳိးအေနနဲ႔ Gas embolism လို႔လဲေခၚတယ္ ။

ဒီလိုေသြးေၾကာထဲဝင္သြားတ့ဲ ေလေတြဟာ ဦးေႏွာက္ ၊ ႏွလုံး ၊ အဆုတ္ အစရွိတဲ့ေနရာေတြကို ေရာက္သြားၿပီး ေလျဖတ္တာ ၊ အသက္႐ွဴစနစ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတာ ၊ ႏွလုံးကို အႏၲရာယ္ေပးတာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲပါတယ္ ။

ာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ ?

သင့္ေသြးလႊတ္ေၾကာ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးျပန္ေၾကာဟာ ေလထုနဲ႔ထိေတြ႕ေနတ့ဲအေျခအေနမ်ဳိးေတြမွာ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္ ။ ဥပမာ

(၁) ေဆးထိုးျခင္း

ေသြးျပန္ေၾကာထဲသို႔ ေဆးထိုးျခင္းမွ မေတာ္တဆ ေလမ်ားဝင္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ေဆး႐ုံတက္လူနာမ်ားတြင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာ ေသြးျပန္ေၾကာ အတြင္း ထိုးသြင္းစိုက္ထားသည့္ cannula အပ္မ်ားမွ မေတာ္တဆ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ကြ်မ္းက်င္ဆရာဝန္မ်ား သူနာျပဳဆရာမမ်ားကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေၾကာင့္ အေတြ႕ရနည္းၿပီး ေလဝင္သြားခ့ဲလွ်င္လဲ ခ်က္ခ်င္းလကၡဏာမ်ားကို သိရွိကုသေပးႏိုင္ပါတယ္ ။

အဓိကအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ေဆးထိုးမကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိက အေတြ႕မ်ားရပါတယ္ ။

(၂)ခြဲစိတ္မႈမ်ာ

ခြဲစိတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လဲ မေတာ္တဆေလဝင္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ေျပာသက့ဲသို႔ ျဖစ္ပြားသည့္ရာခိုင္ႏႈန္း ရွားပါးၿပီး ဆရာဝန္ ဆရာမ မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္ေသခ်ာတိက်မႈတို႔ေၾကာင့္ အျဖစ္နည္းပါးပါတယ္ ။

(၃) အဆုတ္ကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း

မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ အဆုတ္ကိုထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္းသို႔ ေလမ်ားဝင္သြားျခင္း ၊ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အသက္႐ွဴစက္တပ္ရခ်ိန္ ေသြးေၾကာထဲသို႔ မေတာ္တဆေလခိုသြားျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။

(၄) ေရငုပ္ျခင္

ေရေအာက္အတြင္း အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ အသက္႐ွဴေအာင့္ထားၿပီး ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ႐ုတ္တရက္ အလ်င္အျမန္တက္ရာမွ ေသြးေၾကာထဲ ေလခိုျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္ ။

အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေသြးေၾကာမ်ားတြင္ ေလခိုႏိုင္ပါတယ္ ။

ဘယ္လိုလကၡဏာေတြ ျပသလဲ ?

အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေလပမာဏဆိုလွ်င္ ေရာဂါလကၡဏာအနည္းငယ္ ဒါမွမဟုတ္ လုံးဝျပသေလ့မရွိပါ ။ ဆိုးဝါးေသာ ေလခိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုလွ်င္

* အသက္႐ွဴရန္ခက္ခဲျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အသက္မ႐ွဴႏိုင္ျခင္း
* ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
* ႂကြက္သားမ်ား အဆစ္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း
* ေလျဖတ္ျခင္း
* သတိလစ္ျခင္း
* ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ျခင္း
* အသားအေရျပာႏွမ္းျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

ဘယ္လို ကုသ သလဲ ?

အဓိက ေလဝင္ေနတ့ဲ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြ ပိတ္ဆို႔ပါတယ္ ။ ထို႔ေနာက္ ေလပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ ေနာက္ထပ္ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးပါတယ္ ။

တစ္ခါတစ္ရံ ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ ေလဝင္လမ္းေၾကာင္းသည္ သိသိသာသာ အေျခအေနဆိုပါက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ၿပီး ေတြ႕ရွိရန္ မလြယ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ထပ္မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္ ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ အလြန္နည္းပါးေသာေလပမာဏသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္အား ထိခိုက္ေစမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ ေလခိုမႈေၾကာင့္ သင့္ကို မလိုလားအပ္ေသာ အေျခအေန ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ သံသယရွိပါက နီးစပ္ရာေဆး႐ုံသို႔အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ