ေသြးဆံုးမွာ ေၾကာက္မိတယ္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုမွာ အသက္၅၀ေက်ာ္ရင္ ေသြးဆံုးျခင္းျပသနာကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ဒီအခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးေဟာ္မုန္းအီစတိုဂ်င္ ပမာဏ က်ဆင္းလာတာမို႔ အနည္းနဲအမ်ားဆိုသလို စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ဖြယ္ လကၡဏာမ်ားၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွ္ပါတယ္။

ခံစားရႏိုင္တဲ့လကၡဏာမ်ားကေတာ့

၁) ပူလိုက္ေအးလိုက္ျဖစ္ျခင္း

ေသြးေၾကာရုတ္တရက္ က်ယ္လာျခင္းေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ေခၽြးျပန္ျခင္းခံစားရၿပီး ခဏတြင္ ေအးသြားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါတယ္။

၂) စိတ္ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္ျခင္း

စိတ္အတက္အက်ျမန္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္အားနည္းျခင္း၊ စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမ်ားဟာ ၾကံဳေတြ႕ရမ်ားတဲ့လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

၃) ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားလာျခင္း

အမ်ိဳးသမီး အီစရိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက္ု ႏွလံုးေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ေသြးဆံုးရင္ ဒီေဟာ္မုန္းပမာဏ က်လာတာေၾကာင့္
ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခတက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၄) အရိုးပြႏိုင္ေျခ ျမင့္လာျခင္း

ေသြးဆံုးၿပီးသည္ႏွင့္ အရိုးသိပ္သည္းဆနည္းလာပါတယ္။ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ အရိုးပြျခင္းျဖစ္သလို အီစရိုဂ်င္ေဟာ္မုန္း နည္းလာတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

၅) ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

ရင္သား ေသးသြားျခင္း၊ မိန္းမကိုယ္ ေျခာက္ေသြ႕သြားျခင္း၊ ဆီးပိုးမၾကာခဏဝင္တတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားကို သိရွိထားျခင္းျဖင့္ မိမိတေယာက္တည္းခံစားရသည္မဟုတ္၊ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အေနအထားဟု ႀကိဳတင္သိရွိ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ပါသည္။