ရုတ္တရက္ အသည္းပ်က္စီးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား

၁။ ေဆးလြန္ျခင္း (၇၀ မွ၈၀%ေသာ အေၾကာင္းရင္ျဖစ္သည္)
အသည္းထိခိုက္ေစတတ္ေသာ ေဆးမ်ားမွာ
*ပါရာစီတေမာ (တစ္ေန႔တည္း ၁၀ဂရမ္ ေက်ာ္ေအာင္ မွီဝဲျခင္း)
*ေဟလိုသိန္း
*တီဘီေဆးမ်ား
*စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား
*အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား
၂။ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ပိုးမဟုတ္ေသာ အျခားဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အသည္းေယာင္ျခင္းမ်ား
၃။ Leptospirosis ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ အသည္းေယာင္ျခင္း

ရွားပါးေသာ အေၾကာင္းမ်ား အေနျဖင့္
၄။ Wilsonေရာဂါ
၅။ နွလံုး အေမာေဖာက္ျခင္းနွင့္ ေရွာ႔ခ္
၆။ ကင္ဆာအသည္းပ်ံ့ျခင္း
၇။ အသည္းေယာင္ အသားဝါ A, B, E