႐ုတ္တရက္ အသက္ရွူက်ပ္နိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ႏွလုံးဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား
၁။ ႏွလုံးေၾကာင့္ အေမာေဖာက္ျခင္း
၂။ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း
၃။ အဆုတ္ေသြးေၾကာမႀကီး ပိတ္ဆို႔ျခင္း
၄။ ႏွလုံးတုန္ျခင္း

အဆုတ္ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
၁။ ပန္းနာရင္ၾကပ္ အေမာေဖာက္ျခင္း
၂။ နမိုးနီးယား အဆုတ္ေယာင္ေရာဂါ
၃။ အဆုတ္ ေရလႊမ္းျခင္း
၄။ အဆုတ္ေျမႇးေပါက္ကာ ေလဝင္၍ အဆုတ္ေလပိျခင္း

မေတာ္တဆမွု ဆိုင္ရာမ်ား
၁။ နင္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ား မ်ိဳခ်ျခင္း
၂။ ကားစတီယာတိုင္ႏွင့္ ေဆာင့္မိကာ နံရိုးမ်ား အစုလိုက္က်ိဳးျခင္း
၃။ ေရနစ္ျခင္း

အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ား
၁။ ဆီးခ်ိဳဆိပ္တက္ျခင္း
၂။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး အဆိပ္သင့္ျခင္း
၃။ ေရဓာတ္ အလြန္အမင္း ဆုံးရွုံးျခင္း
၄။ အလြန္အမင္း စိတ္ထိခိုက္ကာ ေမာျခင္း